2015-06-08 08:34Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda i Linköping satsar för framtiden och bjuder in till öppet hus

null

I början av mars flyttade Studieförbundet Bilda till nya, större och mer ändamålsenliga lokaler i Linköping. Vår verksamhet ökar och flytten är ett led i den nysatsning vi gör i Östergötland. Nu bjuder vi in till öppet hus den 10 juni kl 15-19.

– I och med flytten har vi gjort oss mer tillgängliga och vi ser att vi nu har bättre förutsättningar för att vara en mötesplats för människor, säger Lars Sjöstrand, platschef på Studieförbundet Bilda. Det är ett medvetet steg för att fler ska få möjlighet att folkbilda sig inom områden som man är intresserad av. Vi ser ett ökat behov av att utrycka sig och diskutera aktuella ämnen som t.ex. existentiella frågor. Vi tror på det mänskliga mötet som en viktig del att lära sig nya saker, få perspektiv och delta i samhällsutvecklingen, fortsätter Lars.

Bilda erbjuder studiecirklar, kurser, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Hos oss möts svenska folkrörelser, frikyrkor, tusenåriga kyrkliga traditioner som den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat.

Studieförbundet Bilda driver även verksamhetshuset Gårdshuset i Linköping som vänder sig till människor som är nya i Sverige.

När? Onsdagen den 10 juni kl. 15.00-19.00
Plats? Fridtunagatan 2 (hörnet Fridtunagatan/Kaserngatan)


Ytterligare upplysningar
lämnas av Lars Sjöstrand, platschef Studieförbundet Bilda
tel: 036-34 21 15, lars.sjostrand@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.