2017-06-13 14:19Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda i Almedalen 2017

null

Studieförbundet Bilda har fokus på ett flertal stora frågor under Almedalsveckan, däribland folkbildningens roll i etableringspolitiken, mångfald och mänskliga rättigheter, tro och religion, existentiell hälsa och synen på bildning och kunskap. Tillsammans med bland andra Newmaninstitutet arrangerar Bilda ett 20-tal seminarier på Newman/Bildascenen i Katolska kyrkans trädgård, måndag 3 – torsdag 6 juli.

Utöver ett omfattande program på Newman/Bildascenen är Bilda medarrangör till ett 15-tal seminarier i Vårdklockans kyrka tillsammans med bland andra Equmeniakyrkan och Diakonia, måndag 3 – fredag 7 juli. Traditionsenligt blir det även musikinslag, bland annat en konsert och en så kallad diasert – dialog och konsert i ett – med det palestinska bandet Intaj.

– Vi har under flera års tid stärkt vår närvaro i Almedalen och i år är vi engagerade i fler seminarier och kulturarrangemang än någonsin. Här skapar vi möten och för samtal kring frågor om mångfald och integration, demokrati, människovärde och frågor om religion och religionsfrihet ur flera olika aspekter, säger Magnus Sundell, programproducent, Studieförbundet Bilda.

En viktig fråga för Bilda är folkbildningens roll i etableringsfasen för nyanlända. Möten mellan människor skapar sammanhang, ny kunskap och viktiga nätverk mellan etablerade svenskar och nyanlända för ett hållbart samhälle.

– Bilda och resten av folkbildningen bidrog starkt till asylmottagandet under 2016. Förutom att lära sig det nya språket och lära känna det nya landet, är mötet med andra människor viktigt i asylverksamheten. Just därför är folkbildningen lika viktig i etableringsfasen som under de två första åren som nyanländ. Det pratar jag mer om i ett seminarium den 3 juli tillsammans med bland andra Studieförbunden, säger Åsa Paborn, förbundsrektor Studieförbundet Bilda.

Bildas samarbetspartner kring programmet i Almedalen är: Newmaninstitutet, Equmeniakyrkan, Equmenia, Studieförbunden, Bris, Sankt Lukas, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Teologiska högskolan Stockholm, Signum, Katolskt Forum, Syrisk Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund (SOKU), Erikshjälpen, Diakonia, Sveriges interreligiösa råd, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet, Make Equal och Bilda Dialog.

Hela Bildas program i Almedalen 2017

https://bilda.nu/almedalen

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Sundell, programproducent
magnus.sundell@bilda.nu
070- 774 97 61

Maria Ekelund, kommunikationschef
maria.ekelund@bilda.nu
070-642 17 30

 

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. www.bilda.nuOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.