2018-01-24 10:36Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda går in i Idéburet Offentligt Partnerskap för att utveckla Mötesplats Oxhagen

null

Studieförbundet Bildas verksamhetsutvecklare inom socialt arbete, Josefin Stålbert, gjorde under våren 2017 en kartläggning av området Oxhagen där det finns cirka 80 olika nationaliteter och ungefär 3 000 invånare. I kartläggningen framkom att det finns stora behov på olika plan och därmed också möjligheter att utveckla området med och för boende i området.

-Studieförbundet Bilda vill med detta IOP förankra oss som en tydlig social aktör i samverkan med kommunen och ÖLIF samt verka brobyggande och att med vårt breda kontaktnät kunna sprida och utveckla folkbildning i området, säger Susanne Lindholm, regionchef på Studieförbundet Bilda Svealand.

Bilda och ÖLIF vill tillsammans med Partnerskapet Örebro Kommun och boende i området under de kommande åren bygga ”Mötesplats Oxhagen”

-Vi ser detta som en stor möjlighet att utöka samarbetet mellan civilsamhället och kommunen. Vi har räknat på att kommunen, genom att samverka med oss som ideell aktör, får ett mervärde som uppgår till minst fyra gånger så mycket som annars skulle kunna vara möjligt. Detta genom den kompetens som finns inom organisationen, volontärtimmar vi kan bidra med, projektansökningar och alla eldsjälar som finns i vårt nätverk, säger Josefin Stålbert, verksamhetsutvecklare socialt arbete på Studieförbundet Bilda Svealand.

Är du intresserad och vill veta mer om Mötesplats Oxhagen och det Idéburna Offentliga Partnerskapet? Idag finns redan en mängd aktiviteter i Oxhagen som du kan läsa mer om här www.bilda.nu/oxhagen.

Ytterligare information lämnas av:

Josefin Stålbert
Verksamhetsutvecklare Socialt arbete
josefin.stalbert@bilda.nu
019-760 14 03

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.