2021-02-04 07:45Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda erbjuder stöd för samtal i sorg

Tall i förgrunden med utsikt över en sjö i dimma.Bild till samtalsmaterialet "Samtal i sorg"

Studieförbundet Bildas nya samtalsmaterial ”Samtal i sorg” skapar utrymme för samtal om sorg och död, liv och hopp för grupper som drabbas av att någon i gruppen eller dess närhet avlider. Författarna till materialet är Petra Falk, verksamhetsutvecklare på Bilda, och Britt Sandberg, pastor och  själavårdslärare.

Materialet är tänkt som ett verktyg i en redan etablerad grupp som känner varandra väl och där någon i gruppen eller i gruppens närhet har avlidit. Målgruppen är en mindre grupp som är van att dela tro och liv med varandra och där bönen har en plats i gemenskapen. Det kan vara en samtalsgrupp, hemgrupp eller ett kompisgäng.

- Strax före sommaren blev vi kontaktade av ortodoxa kyrkan som önskade hjälp med ett samtalsmaterial för en mindre grupp där någon gått bort. Vårens pandemi hade drabbat församlingar på värsta tänkbara sätt och de behövde få hjälp med att samtala om sorg och död, berättar Petra Falk, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda.

Författarna till materialet är Petra Falk, verksamhetsutvecklare på Bilda, och Britt Sandberg, pastor och  själavårdslärare. Britt som har många års erfarenhet av samtal med sörjande beskriver materialet så här:

 ”Ett bra material för en pågående grupp där någon dött och inte mer kommer till gruppen.
Här får ni hjälp med samtalet omkring död och sorg och hur vi tänker om vår egen död.
Materialet rekommenderas då vi ofta har svårt att närma oss de här svåra frågorna. Då är det bra med en kort handledning.”

När någon i vår närhet dör väcks tankar på vår egen död. Det är inte så vanligt att vi pratar med varandra om dessa svåra ämnen, men med den här samtalsguiden får vi tillfälle till det. Samtalet i den lilla gruppen kan få en avgörande betydelse mitt i sorgen och det nära och trygga samtalet kan få bli en stöttepelare i en tumultartad tid i livet.

Tydlighet i praktiska detaljer hjälper till att skapa ett tryggt rum för ett nära samtal. Därför innehåller materialet förslag på samtalsramar och andra praktiska tips som kan vara värt att tänka på.

Materialet uppmuntrar inte bara till samtal utan även till handling. När orden inte räcker till kan våra handlingar bli till hjälp. Många upplever att i dödens skugga framträder våra kvarvarande relationer i ett annat ljus och vi blir uppmärksamma på vad andra människor betyder för oss. Därför ges konkreta tips på praktiska handlingar att utföra antingen i grupp eller enskilt.

Här kommer ett par smakprov:

Tips att göra på egen hand, hämtade ur materialet ”Samtal i sorg”
Ta tillfället i akt, ta ett par steg åt sidan i tystnad och eftertanke, och betrakta din egen död. Det är värdefullt att då och då låta medvetandet konfronteras med att inte heller mitt eget liv är oändligt. Ta tid för reflektion. Skriv ner, rita eller måla dina tankar.

Tips att göra tillsammans, hämtade ur materialet ”Samtal i sorg”
Samtala i gruppen om vad ni skulle kunna ge för omsorg och praktisk hjälp till den sörjande familjen. Det kan handla om att komma med mat, hälsa på, ringa, skriva brev eller att ge närvaro och lyssnande. Tänk också på att den närmaste tiden kan det vara många som hör av sig, det brukar klinga av med tiden. Fundera över hur ni kan se till att omsorgen inte bara kommer att handla om det akuta läget.

Mer information om materialet ”Samtal i sorg”:
https://www.bilda.nu/material-och-metoder/samtalisorg

 

 

 

 

 


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Petra Falk
Verksamhetsutvecklare
Petra Falk