2021-03-01 08:14Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda bjuder in till samtal om livet och livsfrågorna

Händer som skapar en liten hög med stenarBildas studiematieral Leva med ovisshet till boken med samma namn. Foto Andrik Langfield, Unsplash

Studieförbundet Bilda lanserar studiematerialet ”Leva med ovisshet” till den nyutgivna boken med samma titel av Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund. Det är en del i Bildas satsning på att öka kunskapen om existentiell hälsa och en inbjudan till personliga samtal om livet och livsfrågorna.

Existentiell hälsa brukar delas upp i åtta byggstenar: hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro. Boken ”Leva med ovisshet”, som är ett samarbetsprojekt mellan Bilda och Libris bokförlag, bygger på öppenhjärtiga livsberättelser utifrån dessa åtta existentiella byggstenar. Studiematerialet följer samma upplägg och omfattar filmade samtal, uppläsningar, reflektionsövningar, musik och samtalsfrågor för eftertanke.

– Den här boken och det här materialet lägger en viktig grund som ger oss möjlighet att fördjupa kunskap och samtal kring existentiella frågor. I vår tid känns det extra angeläget att kunna inbjuda och inspirera till samtal om livet. Existentiella frågor har alltid varit en naturlig och viktig del av Bildas verksamhet, säger Anna Birgersson Dahlberg, utvecklingschef Studieförbundet Bilda.

Studiematerialet är tillgängligt för studiecirkelgrupper via Bildas lärplattform. Syftet är att grupperna ska få inspiration och underlag för att samtala om livets frågor utifrån de livsberättelser som de åtta skribenterna delar med sig av, både i boken och i studiematerialet. Som en tråd löper också ett förtroligt samtal om tillit, sårbarhet och andlig styrka mellan författarna Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund genom de åtta kapitlen med de åtta existentiella byggstenarna.

Teman och innehåll

Hopp – Charlotta Grunewald skriver sin berättelse om livet som utsänd förlossningsläkare för Läkare utan gränser.

Helhet – Sofia Camnerin berättar om sårbarhetens och mörkrets roll i kampen för försoning och helhet i livet. Hon har i tjugo år levt med ett barn med dubbla neuropsykiatriska diagnoser.

Andlig kontakt – Bo Forsberg delar med sig av sin berättelse om när han kämpade för sitt liv i covid-19 och kom till insikt om vad medmänsklighet är.

Förundran – Katarina Mårtenson Blom, som har ett långt yrkesliv som psykoterapeut och forskare bakom sig, skriver om betydelsen av förundran i sitt eget och sina klienters liv.

Mening – Fredrik Lignell har mött mycket lidande, sjukdom och förtvivlan i sin roll som pastor, men även privat när hans dotter insjuknade i svår psykisk ohälsa. Han skriver om sin brottning med frågan om livets mening.

Inre frid – Agneta Lagercrantz, författare och journalist, berättar om sin väg till inre frid efter att ha levt under lång tid med självkritik.

Andlig styrka – Ardalan Shekarabi minns hur det var för honom när han tvingades lämna Iran som 11-åring. Han delar med sig av sina existentiella utmaningar under resan från gömd flykting till statsråd i det nya landet.

Personlig tro – Peter Strang har arbetet under mer än trettiofem år i den palliativa vården. Han skriver sin berättelse om trons betydelse i dödens närhet.

Om författarna
Kerstin Enlund var förbundsrektor i Studieförbundet Bilda 1998–2016. Hon har bakgrund som diakon och är idag terapeut, ledarutbildare samt kyrkostyrelsens ordförande i Equmeniakyrkan.

Lisbeth Gustafsson är journalist, författare och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. Hon leder retreater och är senior konsult inom kommunikation av livsfrågor och tro.

 


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Oskar Kvant
Verksamhetsutvecklare
Oskar Kvant