2019-10-29 14:49Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda arrangerar samtalsturné om religionens och trons plats i Sverige

Anna LindmanFoto: SVT Jan Danielsson

Finns det plats för religion och tro i Sverige? Studieförbundet Bilda står bakom samtalsturnén på sex orter i Sverige under november och december. Anna Lindman, journalist och programledare på SVT, leder samtalen om tro, vardag och samhälle med troende från olika religioner.  

Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt blir framför allt katolska, ortodoxa och österländska kyrkor samt muslimska samfund större och även vissa frikyrkoförsamlingar. Under november och december anordnar Studieförbundet Bilda samtal om religionens och trons plats i samhället i Sandviken, Umeå, Jönköping, Göteborg, Örebro och Uppsala. 

– I ett alltför segregerat samhälle som vårt är det viktigt att skapa mötesplatser där vi tillsammans undersöker våra olikheter och likheter, säger Magnus Sundell, programproducent på Bilda. Ofta fokuseras det på svårigheterna och problemen med den ökade religiositeten och dess synlighet. Men det finns också en tydligt positiv kraft i tron, engagemanget och den ökande mångfalden – vilket vi behöver se och lära oss ta tillvara. 

Några av de frågor som är utgångspunkten i samtalen: Hur är det att som troende leva i ett sekulariserat land? Hur ser krockarna ut? Går de att lösa? Vilka likheter ser vi hos varandras tro och religion? Hur har den ökade närvaron av religion förändrat Sverige? Hur ser det ut i vår stad? Hur kommer förändringen fortsätta? Vad kan religionen bidra med positivt i samhället? Mellan religiösa grupper i Sverige finns stora olikheter, men också likheter: Hur kan vi hitta styrka hos varandra? Hur ser dialogen och mötena ut där vi bor?  

Anna Lindman, religions- och livsåskådningsjournalist på SVT, är samtalsledare. Anna har stor kunskap om de olika religionerna och deras praktiker, och är van att hålla i dialog över religionsgränserna. Just nu är hon aktuell med programserien ”Gud så gott” i SVT, där hon tillsammans med Johanna Westman undersöker förhållandet mellan religion och mat.  

På varje ort medverkar tre till fyra personer med olika religiös tillhörighet. De är praktiserande troende, men inte pastorer, präster, rabbiner eller imamer, utan ”lekmän” och församlingsmedlemmar. 

Turnéplan:  

12 nov Sandviken
13 nov Umeå
25 nov Jönköping
26 nov Göteborg
27 nov Örebro
2 dec UppsalaOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Fredrik Wallstedt
Kommunikatör, Bildas förbundskansli
Fredrik Wallstedt
Magnus Sundell
Programproducent, förbundskansliet
Magnus Sundell

Relaterade länkar