2017-03-30 09:46Pressmeddelande

​Studieförbundet Bilda <3 Live at Heart 2017

null

Studieförbundet Bilda är medarrangör till årets upplaga av showcase-festivalen Live at Heart, som arrangeras i Örebro den 30 augusti – 2 september. Bilda arrangerar tre scener med inriktningarna pop, rock och folk. Detta innebär att över 30 band får möjlighet att uppträda på festivalen. Idag öppnar ansökan för band som vill anmäla sig.

Genom Bilda får människor i olika åldrar möjlighet att musicera i olika genrer runt om i landet. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i Bildas verksamt. Genom att uttrycka sig musikaliskt eller i andra kreativa uttrycksformer tror vi att människor växer och utvecklas.

– Live at Heart är en fantastisk plattform och mötesplats för band och musikälskare på olika nivåer. För Bilda är det väldigt roligt att kunna ge de band som är en del av vår verksamhet möjlighet att vara med på en stor och internationell musikfestival. Vi tror oss också kunna bidra både med bra framträdanden och intressanta samtal, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur på Studieförbundet Bilda.

Live at Heart arrangeras för åttonde gången och med runt 200 akter och 20 scener är festivalen en av Skandinaviens största musikevent. Utöver konserter bjuder festivalens fyra dagar på film, paneler och seminarium. Förutom de tre scenerna kommer Bilda även att arrangera seminarium samt Diaserter – Bildas koncept för dialog och konsert på scen.

– För oss känns det fantastiskt bra att ha Bilda som partner, säger Åke Lundström på Live at Heart. Den mötesplats Live at Heart är växer från år till år och tillsammans med Bilda kan vi nu ta flera steg framåt i att bidra till nya möjligheter för musiker, filmare och andra kreatörer att skapa viktiga relationer och hitta nya samarbeten.

De Bilda-band som vill anmäla sig gör det på bilda.nu/liveatheart

Mer information om Live at Heart finns på liveatheart.se

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur
sara.thorstensson@bilda.nu
072-1415067

Maria Ekelund, Kommunikationschef
maria.ekelund@bilda.nu
070-642 17 30

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. www.bilda.nu


Ämnen: Musik

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.