2014-05-24 12:21Pressmeddelande

Studieförbunden Sensus och Bilda sa ja till samgående

null

24 maj 2014

Studieförbunden Sensus och Bilda sa ja till samgåendeSensus studieförbunds extrastämma och Studieförbundet Bildas stämma beslutade idag att säga ja till ett samgående. Nu tar arbetet med att skapa ett nytt gemensamt studieförbund fart på allvar och i november hålls extrastämmor för att bekräfta beslutet.

- Det här är väldigt roligt. Vi är många som har trott på den här idén länge. Vi är två starka studieförbund som tillsammans får bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar, säger Sensus förbundsordförande Michael Ekdahl.

Bilda och Sensus har verkat sida vid sida i över 80 år och vid olika tidpunkter har det funnits visioner om ett gemensamt studieförbund. Nu var tiden mogen. Besluten fattades under samma tak men i två olika lokaler. Ett historiskt beslut som firades i en gemensam samling.

- Tillsammans kan Sensus och Bilda bli en attraktiv mötesplats för mångfald och meningsbärande bildning. Vi har var för sig pusselbitar som tillsammans med den andre skapar ett studieförbund för några av de mest väsentliga samhällsfrågorna i vår tid – mångfald, värderingsgrunder och demokrati, säger Erik Amnå, förbundsordförande i Bilda.


Sensus och Bilda kommer samla ett åttiotal medlemsorganisationer och ännu fler samarbetspartner av mycket olika karaktär.

- Vi kommer bland annat samla de flesta kyrkorna som finns i Sverige. Det kommer ge möjlighet till spännande möten och samtal. Tillsammans får vi också en stor kulturverksamhet över hela landet, säger Kerstin Enlund, förbundsrektor Bilda

- Folkbildningen har en allt viktigare uppgift i att skapa platser där vi möts i respekt och nyfikenhet över olika kultur-, värderings- och livsstilsgränser. Mötesplatser där var och en får vara den man är, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor Sensus.

För mer information kontakta Kerstin Enlund, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda, telefon 0708-175487 eller Ann-Katrin Persson, förbundsrektor, Sensus studieförbund, telefon 070-6291312

Om Studieförbundet Bilda
I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. I vår vision Bilda för hela livet lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet över hela landet, och har ett studiecenter i Jerusalem. Livstolkning i vid mening är vår profil. www.bilda.nu

Om Sensus studieförbund
Vi skapar mötesplatser där deltagarna i mötet med andra når fram till nya insikter och förmågor. På ett år arrangerar Sensus 60 000 studiecirklar och kulturarrangemang. Ämnena varierar från rättighetsfrågor till föreningsutveckling, körsång, musikgrupper och hantverk. Vi bidrar till bildning och ett rikt kulturliv över hela landet. I förlängningen leder vår folkbildningsverksamhet till engagerade medborgare, organisationer med kraft att förändra och en fördjupad demokrati. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbets- partner inom Svenska kyrkan, TCO-förbunden, Scouterna, KFUM med flera tar vi en aktiv roll i civilsamhället. Vi lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor som viktiga perspektiv i samhället och i människors liv. Möten förändrar människor, människor förändrar världen. www.sensus.se


Bildtext:
- Vi är glada över besluten. Som Sveriges tredje största studieförbund har vi stora ambitioner och alldeles unika förutsättningar att stärka bildningsarbetet i samhället och hos våra medlemsorganisationer. Erik Amnå, förbundsordförande Bilda, Michael Ekdahl, förbundsordförande Sensus, Kerstin Enlund, förbundsrektor Bilda och Ann-Katrin Persson förbundsrektor Sensus.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.