2022-05-02 09:02Pressmeddelande

Stort intresse för ledarutbildning om ungas psykiska ohälsa

En person som vinkar

Som ledare, instruktör eller lärare är du en trygg person i många ungas liv. När någon är nere kan en uppmärksam ledare vara mycket värdefull. Men hur kan du möta någon när du varken är psykolog eller läkare utan ”bara en annan människa”?Vad innebär egentligen begreppet psykisk ohälsa? Vad ska du som ledare göra, och vadkandu göra?Vad har du för ansvar?

 

Den här utbildningen svarar på dessa frågor och ger dig praktisk övning för att du ska känna dig tryggare i att hantera situationer som kan upplevas svåra. Den är framtagen av Mind och Studieförbundet Bilda, tillsammans med ungdomsledare och experter.

 

45 personer är redan anmälda till utbildningen i Jönköping den 3 maj. Bland de inbjudna finns kommunanställda fritidsledare samt ledarna från kulturgården Residenset. Utbildningen är kostnadsfri.

- Det är fantastiskt kul att så många har anmält sig till utbildningen, säger Angelica Liv, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda.

- Psykisk ohälsa är jättevanligt bland unga. Där måste vi som är vuxna och vi som är ledare i olika sammanhang kunna se, stötta och hjälpa ungdomarna. För att kunna göra det på rätt sätt behöver vi kunskap och redskap. Det vill vi förmedla genom den här kursen, berättar Angelica vidare.

Utdrag från rapporten ”Hur har du det?”.

  • 21 % anger att de sällan eller aldrig har någon vuxen att prata med
  • 18% anger att de aldrig berättar för någon när de mår dåligt
  • Över hälften har någon gång haft en kompis som pratat med dem om att de inte längre vill leva
  • 46% uppger att de ofta skäms när de mår dåligt
  • 26% behöver fler vuxna att prata med

Rapporten är framtagen av Mind och Fryshuset

 

- Utbildningen på KFUM den 3 maj är fullsatt nu, men märker vi av att intresset bland allmänheten finns så arrangerar vi gärna ytterligare utbildningar, avslutar Angelica.

 

Ledarutbildningen en del av något större
Vara nere är ett initiativ som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vi har därför tagit fram baskunskaper förpackade på olika sätt: en digital kampanj, en utbildning för ungdomsledare, en kunskapsportal, enpodd, ettinstagramkontooch studiecirkelmaterial.Läs mer om Vara nere här

Ett initiativ från Bilda och Mind, med stöd av Allmänna arvsfonden.

Kontaktpersoner

Bilda Sydöst: Angelica Liv; angelica.liv@bilda.nu
Bilda Sydöst: Lina Asklöv; lina.asklov@bilda.nu

Bilda: Celia Cox; celia.cox@bilda.nu
Mind: Selene Cortes; selene.cortes@mind.se


 

Länkar

Rapport; Hur har du det?: https://mind.se/aktuellt/mind-och-fryshuset-slapper-rapport-om-ungas-psykiska-maende/

Mind: www.mind.se

Bilda: www.bilda.nu

Kunskapssajt: www.varanere.se 

Instagram: @vara_nere

Om initiativet: www.varanere.se/initiativet

Ledarutbildningen: www.varanere.se/ledarutbildning

 

Om undersökningen
En enkätstudie från Mind och Fryshuset där 1073 ungdomar mellan 15–25 från hela Sverige svarade på frågor om sitt psykiska mående på sajten ungdomar.se. Undersökningen sammanfattas i rapporten ”Hur har du det”. Ungdomar.se är en av Sveriges största digitala plattformar för unga med cirka 40 000 unika besökare i veckan.  Rapporten finns här: https://mind.se/aktuellt/mind-och-fryshuset-slapper-rapport-om-ungas-psykiska-maende/
Kontaktperson Fryshuset: lucella.bergstrom@fryshuset.se

 

Om ” Vara Nere”

Vara Nere är ett initiativ som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vår budbärare Nere personifierar kunskapen och gör den ännu mer lättillgänglig och skapar plats för berättelser, aktivering och identifikation. Genom att skapa utbildningar och material för vuxna så svarar vi upp på ett stort behov hos bland annat ungdomsledare, lärare och andra som har kontakt med unga. Vi har tagit fram baskunskaper som förpackas på olika sätt; en digital kampanj, en utbildning till vuxna som möter unga, en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och studiecirkelmaterial. Allt material är kostnadsfritt och initiativet är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

 

Om Mind
Mind är en ideell förening som sedan 1931 arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vår verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Sedan 2015 driver vi Sveriges första suicidpreventiva stödlinje, Självmordslinjen. En tjänst som finns tillgänglig dygnet runt via telefon och chatt och som bemannas av utbildade volontärer. Vi vill att ingen skall behöva vara utan stöd när de inte mår bra. Tillsammans skapar vi ett medmänskligare samhälle. Tillsammans räddar vi liv!’

 


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Celia Cox
Nationell projektledare psykisk ohälsa
Celia Cox
Angelica Liv
Verksamhetsutvecklare
Angelica Liv