2014-09-01 14:10Pressmeddelande

Stor fredskonferens i Uppsala på Internationella fredsdagen den 21 september

null

Fredskonferensen Bygg fred anordnas för andra året i rad i Uppsala på internationella fredsdagen söndagen den 21 september. Syftet är att, i tider av krig och förtryck, sprida information och mobilisera för en rättvis fred både i Sverige och runt om i världen.

Programmet innehåller bland annat inledningstal av Moses Monday från Sydsudan, seminarier och workshops, ekumenisk gudstjänst i domkyrkan samt en utåtriktad fredsmanifestation.

Program:

 8.30 Frukostseminarium i Rikssalen på Uppsala slott:

– Inledningstal av Moses Monday från organisationen ONAD i Sydsudan.

– Lansering av ny fredsantologi med texter från olika teologiska traditioner. Panelsamtal med några av bokens författare; KG Hammar, Julia Ryberg, Andreas W Anderson och Daniel Öhrvall.

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka:

– Predikan av Karin Wiborn, generalsekreterare i Sveriges kristna råd.

– Sång av den ekumeniska kören Rediviva. Medverkan från Uppsalas församlingar.

12.30 Lunch i Rikssalen på Uppsala slott

13.30 och 14.30
Workshops i Fredens hus och Konstmuséum i Uppsala slott . Kreativa och fördjupande workshops med bland annat sång, konst, ickevåldsaktivism samt samtal och föreläsningar.

15.30
Fredsmanifestation med vandring från slottet till Fyrisån där fredsbåtar sätts ner under sång (slut senast 16.30)

Bakom Bygg fred! står Sveriges kristna råd, Uppsala kristna råd, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, Sensus, Bilda och Svenska kyrkan, Uppsala stift och arrangemanget sker i samverkan med Fredsåret i Uppsala, Fredens hus, Uppsalaslott/Rikssalen och Uppsala konstmuseum.

För mer information kontakta Charlotte Backlund, konsulent Bilda, charlotte.backlund@bilda.nu eller 018-474 20 52 eller Eva-Maria Munck, Koordinator Sveriges kristna råd, SKR, 08-453 68 08 (direkt) 08-453 68 00 (vx) eva-maria.munck@skr.org


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.