2015-10-08 11:30Pressmeddelande

Stipendieutdelning för Deverthska kulturstiftelsen

null

Två författare, en arkitekt, en bildkonstnär och en musiker från Skåne, Östergötland, Västergötland, Gävleborg och Norrbotten är årets stipendiater för Deverthska Kulturstiftelsen och Irma och Einar Forseths kulturfond. Stipendiehögtiden äger rum i Abrahamsbergskyrkan tisdag den 20 oktober kl 18.30. Anmälan om deltagande före den 9 oktober till elisabeth.haag@bilda.nu.

Välkommen!

Motiveringar 

Isa Chen, krönikör, författare (Lund)

”Krönikan är en av de mest svåra formerna. Den rör sig i gränsland av artikel och skönlitteratur. Isa Chen, 21, har tidigt visat att hon behärskar konsten. 2012 skrev hon en novell, Kontaktannons 2012 – ekot från serverhallarna, som nominerades till Lilla Augustpriset. Efter den framgången blev hon tillfrågad att skriva krönikor av Jan Bergsten, Norrländska Socialdemoratens, NSDs, kulturredaktör. Isa Chen glider skickligt mellan olika utgångspunkter och kulturer, vilket ger hennes texter spänst. Isa Chen är född i Luleå, men bor för närvarande i Lund där hon studerar.”

Reine Eriksson, musiker (Åtvidabergs församling, Svenska kyrkan)

”Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2015 tilldelas organist och körledare Reine Eriksson som med sin glädje och entusiasm har fått så många att bli delaktiga i den samhörighet som körsången ger och vars musikalitet får honom att trolla med tonerna både när han komponerar och gör egna arrangemang”.

Magnus Fredriksson, bildkonst (Kiruna)

”Magnus Fredrikssons bildkonst är mestadels rörlig och gjord med moderna tekniska hjälpmedel. Motiven är hans egna. Trots inspiration från stora filmländers populära animationsstil undviker han – särskilt i Lukas pappa är inte kanin – ett uppdrivet tempo. I stället ger han tid för tankar och humor att sjunka in, och hans animationer uttrycker också lappländsk och norrbottnisk känsla för natur och språk.

I Magnus Fredriksson kan stor potential för framtida svenska framgångar på den animerade filmens område anas”.

Tomas Sjödin, författare, föreläsare (Göteborg)

”Tomas Sjödin, pastor, författare, föreläsare, tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2015 för sin förmåga att ge tröst och hopp, sin förmåga att skriva med hjärtat, sin förmåga att gestalta religiös problematik på ett sätt som alla kan förstå och ta till sig.”

Lars Sundström, arkitekt (Gävle)

”Med inlevelse, nära huden är Lars Sundström en arkitekt och konstnär som arbetar med öppna sinnen, materialet i handen och naturen i kroppen. Nyfiket undersöker han kulturens spår, klimatets påverkan och teknikens möjligheter. Det han skapar lär av historien men är samtidigt en egensinnig lösning av vår tid.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

www.bilda.nu/deverthska

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.