2013-10-09 11:40Pressmeddelande

Stipendiater får 50 000 kr från 50-årig kulturstiftelse!

null

Deverthska Kulturstiftelsen bildades 1963 och fyller i år 50 år. Stipendiater under jubileumsåret 2013, som får 25 000 kronor vardera, är författare Cajsa Tengblad, Jönköping, och konstnär Mattias Frogemar, Linköping. Dessutom hedras dirigent Torgny Hanson, Södertälje, med stiftelsens hedersplakett i guldöverdraget silver.

Stipendieutdelningen kommer att äga rum den 14 oktober kl 18.00 i Norrmalmskyrkan i Stockholm.

Dirigenten, pedagogen och musikinspektören Torgny Hanson, Södertälje, tilldelas stiftelsens hedersplakett för sitt långa och engagerade arbete inom Frälsningsarméns musikkårer.
Författaren och hälsopedagogen Cajsa Tengblad, Jönköping, får stipendium för sin inspiration och ambition att påvisa livets värde utanför prestationen.
Konstnären Mattias Frogemar, Linköping, får stipendium för porträtten som speglar själens melankoli. 

Deverthska Kulturstiftelsen bildades efter initiativ från Elsa och Gunnar Wahlström. Stipendierna har mycket fria gränser, men grundtanken har helat tiden varit att ge stöd och uppmuntran till författare, konstnärer, musiker och andra kulturarbetare som i någon form sysslar med livstolkningsproblematik i sin konstutövning.

Från början var målet att på tio år samla in en fond på 50 000 kronor vars avkastning skulle delas ut i stipendier. Det målet nåddes på fem år.

– Vi bara kramade snöbollen och lät den rulla nerför sluttningen, som stiftelsens grundare Gunnar Wahlström uttryckte framgången.

Den första stipendiehögtiden kunde hållas redan hösten 1963 i Konserthusets lilla sal i Stockholm. Sedan starten har inte mindre än 140 kulturarbetare fått stipendier och 91 personer fått den vackra hedersplaketten som är utformad av Fritz Sjöström.

Deverthska Kulturstiftelsen samarbetar sedan 2009 med Studieförbundet Bilda.

För frågor:
Elisabeth Haag, Studieförbundet Bilda, 08-727 18 16, elisabeth.haag@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.