2019-09-19 07:05Pressmeddelande

Spela Aldrig Mozart, så länge jag lever!

Ewa Carlsson och Bo Lindell ur Teatergruppen Kulturparlamentet.Ewa Carlsson och Bo Lindell ur Teatergruppen Kulturparlamentet.

Vad vet vi om våra medmänniskor? Mänskliga rättigheter – för vem? Att vara modig, hur är man det? Spela Aldrig Mozart innefattar teaterföreställningen Spela Aldrig Mozart, så länge jag lever, samt tre studiecirkelstillfällen kring alla människors lika värde, och vikten av att vi tillsammans värnar ett demokratiskt samhälle.

- I våras prövade vi konceptet teaterföreställning med efterföljande studiecirkel, vilket var väldigt positivt. Teaterföreställningen öppnade upp för vidare samtal och studiecirkelstillfällena blev mycket givande. Vi lever i en tid när demokratin måste tas på allvar och då tror vi att kulturen med dess fantasi och lekfullhet är en av nycklarna vi kan använda oss av. Vi är glada att kunna presentera Spela Aldrig Mozart säger Henrik Ydreborg, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda.

Diskuteras det inte, finns det inte!
- Att se en teater och sedan samtala om den med andra människor lyfter olika perspektiv på så många nivåer, som en person inte kan göra själv, berättar Clara Gustafsson, Amnesty Jönköping

- Det är viktigt att få tid för reflektion och gemensamt lyfta funderingar kring mänskliga rättigheter i dag och vad som har varit historiskt sett. Samarbete är oftast en förutsättning för att orka med och samtidigt nå ut till en bredare grupp av människor, som kanske delar eller inte delar värderingar, säger Benita Josefsson Röda Korset Jönköping.

- Intressant att lyfta människors upplevelser, som kanske annars kommer i skymundan och glömts bort. Ämnen som många inte vill eller kan diskutera. Diskuteras det inte, finns det inte! I dagens samhälle finns grupperingar som förnekar förintelsen och då är det extra viktigt att lyfta just dessa frågor för organisationer som tror på ett demokratiskt samhälle och alla människors lika värde, fortsätter Benita.

- Jag har en stark förväntan och tror att det kommer att bli fantastiskt, avslutar Clara.

Teaterföreställning
Pjäsen Spela aldrig Mozart, så länge jag lever är baserad på ”The Mozart Question” av Michael Morpurgo och handlar om Paolo Levi, berömd violinist som har spelat i alla stora konserthus runt om i världen. På sin repertoar har han musik av alla de stora mästarna – utom Mozart. Varför? En berättelse om musikerna som spelade för livet. Föreställningen sätter ljus på frågan om alla människors lika värde, och vikten av att vi tillsammans värnar ett demokratiskt samhälle. Föreställningen är ca 40 minuter, därefter samtal med skådespelarna. Ewa Carlsson och Bo Lindell ur Teatergruppen Kulturparlamentet agerar.

-Vi har en ganska sparsmakad berättarstil. Publiken får skapa sina egna bilder och förhoppningsvis tar var och en med sig dem ut ur lokalen. Den här föreställningen har vi spelat i olika sammanhang, som kyrkor, skolor och på fackföreningsmöten, säger Ewa Carlsson.

Tisdag 24 september kl. 19.00 spelas pjäsen Spela aldrig Mozart, så länge jag lever i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15 Jönköping. Fri entré.

Studiecirkeln är förlagd till Studieförbundet Bildas lokaler, Huskvarnavägen 38.

Spela Aldrig Mozart är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda, Röda Korset, Amnesty Jönköping och Immanuelskyrkan Jönköping.

Mer information:
Henrik Ydreborg: 036-34 21 07, henrik.ydreborg@bilda.nu Studieförbundet Bilda SydöstEwa Carlsson: 070-444 52 86, ewa.carlsson.h@gmail.com Kulturparlamentet
Clara Gustafsson: 076-139 94 92, clara.gustafsson@jonkoping.se Amnesty JönköpingBenita Josefsson: 070-377 35 73 benitajosef@hotmail.com Röda Korset Jönköping


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Henrik Ydreborg
Verksamhetsutvecklare
Henrik Ydreborg