2019-10-02 13:50Pressmeddelande

Sorgen för dem samman – israelen Rami och palestiniern Bassam vill skapa dialog och försoning

 Bassam Aramin, 51, Rami Elhanan, 70 år.Bassam Aramin och Rami Elhanan är ledare i Parents Circle, en organisation som samlar israeliska och palestinska familjer som drabbats av sorg. Deras övertygelse är att dialog är möjlig, genom att dela sorg och förtvivlan med varandra.

Rami Elhanan är israelisk jude. Bassam Aramin är palestinskt muslim. De lever i olika världar men har en sak gemensam. Båda är sörjande fäder efter att ha förlorat var sitt barn i konflikten mellan Israel och Palestina. Den 5-6 oktober deltar Rami och Bassam i en konferens i Härnösand med rubriken Dialog där! Dialog här? där de delar sina erfarenheter om att föra dialog med ”den andre”. 

Rami Elhanan, 70 år, och Bassam Aramin, 51, är ledare i Parents Circle, en organisation som samlar israeliska och palestinska familjer som drabbats av sorg. Deras övertygelse är att dialog är möjlig, genom att dela sorg och förtvivlan med varandra.

Organisationen Parents Circle är en av få organisationer med medlemmar från både Israel och Palestina. De brukar säga att de är den enda organisation i världen som inte önskar få fler medlemmar, eftersom ett krav för att vara medlem är att man har förlorat en anhörig i konflikten.

Med sorgen som utgångspunkt försöker Parents Circle initiera dialog och försoning mellan israeler och palestinier. De besöker israeliska och palestinska skolor, de ordnar ungdomsläger och de för samman familjer som drabbats av sorg.

Sorgen i en drabbad familj är lika tung att bära, oavsett inom vilket samhälle man lever eller till vilken religion man tillhör, menar de.

Vi vill ge möjlighet för människor här i Sverige att lyssna till de unika erfarenheter som finns inom Parents Circle, säger Magnus Stenberg, Studieförbundet Bilda.

Vi tror också att deras erfarenheter kan vara värdefulla i Sverige där vi behöver skapa goda förutsättningar för dialog mellan människor som möjligen lever nära varandra rent fysiskt, men i olika religiösa, politiska och etniska miljöer.

Konferensen Dialog där! Dialog här? är ett samarrangemang mellan Studieförbundet Bilda, Härnösands folkhögskola och Härnösands stift. Förutom Rami Elhanan och Bassam Aramin deltar också Omar Haramy från den kristna palestinska organisationen Sabeel, samt Johanna Wassholm och Peter Lööv Roos, från Svenska kyrkan, båda med ansvar att arbeta med religionsdialog i Sverige och i Mellanöstern. 

Om konferensen Dialog där! Dialog här?

Tid: Lördag 5 oktober kl 10.00 – 21.00, Söndag 6 oktober kl 8.30 – 10.00
Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand.

Läs mer om Parents Circle >Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Magnus Stenberg
Verksamhetsutvecklare Mellanöstern, förbundskansliet
Magnus Stenberg