2013-10-09 11:19Pressmeddelande

Socialt engagerad Melodifestivalartist uppträder i Sollentuna

null

Terese Fredenwall vann tävligen Kanske på Svensktoppen förra året och slog igenom på bred front i Melodifestivalen i år. Nu kommer hon till Sollentuna för att uppträda på ett musikcafé, men också för en samtalskväll kring socialt engagemang. Terese Fredenwall vill förändra världen med sin musik. Kom och hör hur hon gör!

Musikcaféet arrangeras onsdag 16 oktober kl 19.00 i Sollentuna Missionskyrka. Terese Fredenwall framför sitt eget material till gitarr och berättar även om sina erfarenheter som musikskapare och entreprenör i en hård underhållningsbransch. Hon kommer att berätta mer om hur hon som etablerad låtskrivare ändå valt att i första hand använda musiken för att hjälpa utsatta unga.

Terese Fredenwall har åkt runt i Europa och mött utsatta ungdomar, de som sitter i fängelse och de som tvingats till ett liv i prostitution. Mötena med dessa människor har förändrat hennes liv och gett henne en tro på en Gud som inte ser någon människa som ett hopplöst fall.

Samtalskvällen hålls sedan onsdag 6 november kl 19.00, som en uppföljning av musikcaféet. Terese kommer att inleda samtalet med att berätta om sina erfarenheter av socialt engagemang. Därefter blir det samtal kring vad man själv kan göra för att göra världen lite bättre.

För frågor:
Rut Casserfelt, pastor i Sollentuna missionsförsamling, 0736-17 22 33

 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.