2015-01-14 07:00Pressmeddelande

Siste journalisten i Kobane på Kafé Station

null

I oktober var han den siste utländske journalisten att lämna Kobane i Syrien. 20 januari klockan 19-21 kommer frilansjournalisten Joakim Medin till Kafé Station och vår mötesplats Angeläget för att prata om den stora flyktingkatastrofen, behoven av hjälp, men också om det levande motståndet hos lokalbefolkningar mot fundamentalisterna.

Frilansjournalisten Joakim Medin har sedan i somras rapporterat på plats i Irak, Syrien och Turkiet om de assyriska och kurdiska flyktingströmmarna undan fundamentalistgruppen Islamiska Statens (IS) avancemang. I oktober var han den siste utländske journalisten att lämna det omringade Kobane i norra Syrien, innan IS gick in i delar av staden.

Hemma i Sverige berättar han om den stora flyktingkatastrofen, behoven av hjälp, men också om det levande motståndet hos lokalbefolkningar mot fundamentalisterna.

Studieförbundet Bilda och Kafé Station arrangerar Angeläget tillsammans som en mötesplats för att samtala om anglägna frågor.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.