2012-12-10 09:57Pressmeddelande

Seminarium om framtiden och samhällets grundläggande värden

null

• Olika aspekter av samhällets värdegemenskap

• Att skapa en värdegemenskap

• Gemensamma värden och framtiden

 

Tid: Onsdag 9 januari kl 13.00–16.30

Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm.

 

Program

13.00 Inledning: Charlotta Levay, ämnessakkunnig i Framtidskommissionen

och Kerstin Enlund, förbundsrektor för Studieförbundet Bilda.

13.10 Framträdande av Blues och Sebbe Staxx

13.20 Presentation av rapporten Framtiden och samhällets grundläggande värden. Joakim Ekman, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

14.20 Tre kommentarer

• Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola

• Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet

• Bengt Kristensson Uggla professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi

14.50 Kaffe

15.15 Panelsamtal med publiken. Samtalsledare Lisbeth Gustafsson, biträdande förbundsrektor, Studieförbundet Bilda.

16.20 Slutreflektion av Joakim Ekman.

16.30 Slut

Anmälan

Anmälan senast 13-01-02. Deltagarantalet är begränsat.

Vi eftersträvar tillgänglighet för alla deltagare. Ange vid anmälan om det är något särskilt vi behöver ha i åtanke för att möjliggöra ditt deltagande.

Mejla din anmälan till torvald.akesson@bilda.nu.

Kontakt

torvald.akesson@bilda.nu

charlotta.levay@regeringskansliet.se

• En hotad värdegemenskap?Studieförbundet Bilda inbjuder till ett seminarium med utgångspunkt i Framtidskommissionens underlagsrapport nr 6, Framtiden och samhällets grundläggande värden. Onsdag 9 januari kl 13-16.30 på Ersta konferens i Stockholm.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.