2016-02-24 10:54Pressmeddelande

Seminariedagar i Jönköping om rätt och rättvisa i Israel och Palestina

null

Må rätten flöda fram heter årets konferens på Södra Vätterbygdens Folkhögskola kring frågor som rör situationen i Israel och Palestina. Anita Goldman, författare, Malin Greenhill, folkrättsjurist, Kjell-Åke Nordquist, docent i freds- och konfliktforskning och Grace Al-Zoughbi, lärare vid Bethlehem Bible College kommer i helgen att gästa seminariedagarna om rätt och rättvisa i Israel och Palestina.

Under flera år har Studieförbundet Bilda tillsammans med Södra Vätterbygdens Folkhögskola arrangerat en konferens kring frågor som rör Mellanöstern. I år fokuseras på arbetet kring rätt och rättvisa.

– Vi har försökt att belysa olika frågor som rör ämnet, men med infallsvinklar från olika håll, säger Lars-Inge Claesson, konsulent på Studieförbundet Bilda.
– Det finns många som på olika sätt berörts av situtionen i Israel/Palestina. Många har gått i studiecirklar, en del av dem har sedan gjort studieresor som inspirerat till att lära mer om situationen. Därför ser vi detta som en fördjupning för dem som vill lära mer om området, fortsätter Lars-Inge.

Anita Goldman är en svensk författare, periodvis bosatt i Israel. Hon har i flera böcker skildrat situationen i Israel/Palestina. I många av sina böcker låter hon kvinnor vara i fokus och skildrar deras livssituation, både historiskt och i nutid. Hon skriver också regelbundet i DN.

Malin Greenhill är folkrättsjurist som arbetar för SIDA. Tidigare har hon arbetat på Diakonia och Röda Korset.

Grace Al-Zoughbi är uppvuxen i Betlehem, men har studerat teologi i USA. Idag har hon flyttat tillbaka till Betlehem, och är en av de unga som vill kämpa för en fredlig, men rättvis samexistens. Bethlehem Bible College ordnar sedan ett anatl år en konferens kallad ”Christ at the checkpoint”, där man vill belysa det kristna budskapet och förhållandet till konflikten.

Kjell-Åke Nordquist är fredsforskare, knuten till Uppsala universitet och Teologiska högskolan i Stockholm. Han har under många är varit engagerad i Mellanösternfrågor, och även deltagit i olika fredsuppdrag i området.

Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping
Fredag 26 februari kl 12.00-20.30
Lördag 27 februari kl 08.00-15.00

Ytterligare upplysningar
lämnas av Lars-Inge Claesson tel 036-34 21 07 (samma nr till mobilen)
lars-inge.claesson@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.