2015-03-19 07:15Pressmeddelande

Seminariedag om ”nätdroger” och cannabis för oroade föräldrar och skolpersonal i Norrköping

null

Med syfte att öka kunskapen och ge verktyg till yrkesverksamma som
möter unga människor i det drogförebyggande arbetet anordnar Norrköpings kommun och Studieförbundet Bilda en seminariedag om cannabis och "nätdroger".

– Vi vill med denna dag möta den oro för drogutvecklingen i samhället som vi ser hos många vuxna, exempelvis hos skolpersonal och föräldrar, säger Petra Andersson, samordnare för brotts- och drogfrågor i Norrköpings kommun.

Med dagen vill vi också ingjuta hopp hos dem som arbetar med ungdomar. Arbetet är oändligt viktigt, måste bygga på kunskap och pågå kontinuerligt.

Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping
Tid: Torsdagen den 26 mars kl. 08.15-16.00

Program:

8.30 Spice - risker och konsekvenser av nätdroger

Karin Breding, Länskriminalens narkotikarotel i Västra Götaland

10.15 Cannabis - tecken och symtom

Lennart Johansson, socionom och utbildningskonsulent inom narkotika- och alkoholområdet, nationell samordnare för "Krogar mot Knark"

12.45 Legaliseringsrörelsen ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Erik Leijonmarck, generalsekretare ECAD (European Cites Against Drugs)

14.30 Moamottagningen i Norrköping – så här jobbar vi och så här
tänker vi om prevention.

Kaj Hägerström och Kerstin Jagesten

Karin Breding och Lennart Johansson är styrelseledamöter i Sportfront - mot droger, våld och rasism.

Ytterligare upplysningar

lämnas av Petra Isaksson, samordnare brotts- och drogfrågor, Norrköpings kommun 
tel: 073-020 14 18

Maria Elisdotter, Studieförbundet Bilda tel: 0709-13 65 55, maria.elisdotter@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.