2013-10-15 14:41Pressmeddelande

Scouter förenas i olika traditioner

null

 

Studieförbundet Bilda kombinerar svensk scoutrörelse med ortodoxa och orientaliska scouttraditioner för att hjälpa barn och ungdomar inom den ortodoxa gemenskapen till ett större engagemang i det svenska samhället.

- Den stora utmaningen är att förena scoutkårer som har olika traditioner, säger Pierre Aziz Nehme, projektledare på Bilda.

Den ortodoxa scouttraditionen har fokus på lärande och värderingar, den orientaliska på instrumentalmusik och den svenska på natur. Pierre Aziz Nehme menar att barn och ungdomar med ortodoxa och orientaliska scouttraditioner måste förstå den svenska scouttraditionen och vilka rättigheter som gäller i naturen för att förstå vilka rättigheter som också gäller i samhället.

- Scoutmetoden och visionen är lika men tolkningen och hur man jobbar är olika. Vi måste vara öppna för olikheter och det måste finnas en förståelse för att det inte bara finns en mall, det finns fler.

Stort intresse för scoutverksamhet
Idén med ortodox scoutverksamhet i Bilda föddes i samband med att Sverige ansvarade för The World Scout Jamboree. Då träffade Bildas förbundsrektor Kerstin Enlund ortodoxa scouter från bland annat Grekland, Libanon och Egypten.

- När Kerstin Enlund kom tillbaka ville hon veta om vi hade någon scoutverksamhet bland våra ortodoxa medlemsorganisationer. Det visade sig att några få ortodoxa kyrkor hade det. Men intresset att starta scoutverksamhet var stort, berättar Pierre Aziz Nehme.

Bra folkbildning för barn
Efter en förfrågan via Bildas ortodoxa ungdomsnätverk, OUN, har idag sex församlingar i Stockholmsregionen startat scoutverksamhet. Nästan 350 barn och ungdomar träffas mellan två och fyra gånger i veckan.

- Eftersom Bilda arbetar utifrån behov tog vi reda på vilka de är och vad vi kan göra. Det är främst tre punkter vi inriktar oss på. Vi ska förstärka organisationen och kulturen, stödja den orientaliska musiken och hitta svaret på vad en ortodox scoutverksamhet är.

Det här menar Pierre Aziz Nehme är god folkbildning för barn och ungdomar, ett projekt han trott på från allra första början.

- Nu kunde vi gå ut i församlingarna och ta reda på vad som behövdes för att upptäcka att en församling hade en bra organisation och struktur men saknade ledare. En annan hade bra organisation och ledare men inget innehåll.

Studiecirkel som form
Med bidrag från Ungdomsstyrelsen kunde Studieförbundet Bilda sätta igång arbetet med församlingarna i Stockholmsområdet. En person från Scouterna anställdes för att hålla ledarutbildningar, för att förklara stadgar, hur årsmötet ska genomföras och varför studiecirkeln används som form. En annan anställdes för att skapa nätverk i ortodoxa scoutkårer. Den centrala frågan var vad ortodox scoutverksamhet är.

Till den orientaliska scoutverksamheten har Bilda anställt musiklärare och i dag har fyra kyrkor musikverksamhet varje vecka, berättar Pierre Aziz Nehme. Sankta Maria i Tensta med 80 barn och ungdomar som lär sig spela på olika instrument som trumpet, tuba, trummor och cymbaler. Men instrumentalmusik är också viktigt hos de syrisk ortodoxa. I Palestina spelar man på säckpipor och i Syrien och Libanon på bastuba och trumpet.

Fördjupningskurs
Projektet pågår till och med april 2014 och två läger för ledarna planeras. En fördjupningskurs som innebär en första träff då erfarenheter utbyts och att någon person från Scouterna bjuds in. Det är mycket på gång och Pierre Aziz Nehme hoppas på stöd ytterligare ett år.

- Då hinner vi få till stånd ett stabilt arbete och om några år har de ortodoxa scouterna skapat ett slags nätverk där de kan definiera sig själva. Förhoppningen är att de är självständiga om fem år och att vi då i stället är en samarbetspart.

Text: Birgitta Haglund/Studieförbundet Bilda
Foto: Tomas Kassir

 

För mer information:
Kontakta projektledare Pierre Aziz Nehme, 08-727 18 09, 0706-19 18 09, pierre.aziz.nehme@bilda.nu, om du är intresserad av Bildas ortodoxa scoutverksamhet.


 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.