2018-03-16 08:37Pressmeddelande

Sanning och konsekvens – medieflöden och faktaresistens i ett demokratiskt samhälle

null

Samhället präglas allt mer av de möjligheter som kommunikationsutvecklingen förser oss med. Information och nyheter är mer lättillgängliga än någonsin. Vi lever ständigt uppkopplade och för många är sociala medier den huvudsakliga nyhetskällan. Hur ska vi sålla i flödet? Och vad händer med vårt samhälle och våra relationer när sant och falskt blandas hej vilt, när förhastade reaktioner sprids som en global löpeld och när hat och hot tystar goda krafter?

Tillsammans med Örebro Konsthall och S.t Lukas inbjuder till Studieförbundet Bilda till ett offentligt samtal mellan Helle Klein, präst, journalist och chefredaktör på Dagens arbete och Lars Ströman, journalist och politisk redaktör på Nerikes Allehanda. Samtalet leds av Johan Cedersjö, programledare för Medierna i P1.

- Vi hoppas att Angelägna samtal ska vara en arena för goda existentiella samtal där människor utmanas att reflektera, och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning, säger Ida Eriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda.

Läs mer på www.bilda.nu/angelagnasamtal

Plats: Örebro konsthall, Olaigatan 17.
Entré: 60 kr (kontant alt swish), inkl enkel förtäring.
Konsthallens vänner, medlemmar i S:t Lukas samt ledare och deltagare i Bildas studiecirklar går in gratis.


Ytterligare upplysningar lämnas av

Ida Eriksson,
ida.eriksson@bilda.nu
019-760 14 02

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.