2014-09-04 14:00Pressmeddelande

Sång och seminarier till Mandelas minne 19-20 september

null

In the spirit of Mandela sätter samtalet i fokus och vad Nelson Mandelas arv betyder inför framtidens utmaningar mot fattigdom och förtryck. Målet med dagen är att reflektera över den insats Mandela gjorde för världspolitiken och freden men också att fortsätta arbeta och leva ”In the spirit of Mandela”.

- Mandela var en så betydelsefull ledare så nu måste vi fråga oss vad vi har lärt oss och hur vi kan fortsätta arbeta för freden. Då är det inte bara den internationella freden det handlar om utan även den nationella här hemma, säger Anna-Carin Persson Stenbeck, konsulent på Bilda och en av initiativtagarna till minneshögtiden.

Åtta seminarier uppdelade på två pass blir det på lördag eftermiddag. Bland seminarieledarna märks Magnus Walan, senior policyrådgivare på Diakonia, Marika Griehsel, f.d. utrikeskorrespondent i södra Afrika och insatt i dagens politiska läge i Sydafrika, Sten Rylander som arbetat som ambassadör i flera afrikanska länder och Sidas Afrikachef, KG Hammar, tidigare ärkebiskop och Ulrica Fritzon, forskare och teolog. Ulrica Fritzon arbetar nu med en doktorsavhandling där hon studerar en metod som används på ett fängelse utanför Kapstaden. Där får brottsoffer och förövare mötas för att söka komma till försoning.

- Seminarieledarna har en enorm kunskap om och erfarenhet av anti apartheid-arbetet och jobbar idag på olika sätt ”In the Spirit of Mandela” - för fred, försoning och alla människors lika värde, säger Anna-Carin Persson Stenbeck.

Fredag kväll och lördag förmiddag är det körworkshop som leds av Anders Nyberg. Anders Nyberg var den person som på 1980- och 90-talet tog med sig den sydafrikanska kampsången till Sverige. Under workshopen får vi möjlighet att sjunga gamla låtar som vi kanske känner igen men också nytt material. Alla som vill och kan vara med och sjunga är välkomna att anmäla sig. I samband med den avslutande konserten på lördag kl. 17, talar bland andra KG Hammar, ärkebiskop emeritus.

 ”Så länge det finns fattigdom, och sjukdomar som hiv och aids, så länge människor förtrycks är
arbetet inte slutfört. Det ansvaret ligger nu i era händer”
Nelson Mandela

In the spirit of Mandela arrangeras i samarbete med Immanuelskyrkan, Diakonia och Studieförbundet Bilda Öst.

PLATS:
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

Tider: Lördag eftermiddag blir det åtta seminarier, uppdelade på två pass, kl 13.45-15.30. Medverkande är personer med gedigen erfarenhet och kunskap om Sydafrika, dess historia och tankar om hur vi förvaltar arvet efter Mandela.

Körworkshop:
Fredag från 18.00 och lördag 9-13. Konsert kl. 17.00.

Läs mer på www.bilda.nu

Kontaktperson Bilda:

Anna-Carin
Persson Stenbeck
Konsulent
Tel: 0705-94 88 04, 08-727 18 04
E-post: anna-carin.p.stenbeck@bilda.nu


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.