2020-07-03 16:01Pressmeddelande

Samuel Gustafsson blir ny förbundsrektor för Bilda

Porträtt av Samuel GustafssonSamuel Gustafsson

En enig förbundsstyrelse har i dag utsett Samuel Gustafsson till ny förbundsrektor för Studieförbundet Bilda. Han har, med sina 25 år i Bilda, en stark förankring i folkbildningsvärlden och en gedigen ledarerfarenhet.

Från musiken och replokalerna i Jönköping har Samuels resa i Bilda gått via konsulentrollen och uppdragen som avdelningschef och regionchef i region Sydöst till förbundskansliet och rollen som biträdande förbundsrektor. Sedan i våras har Samuel varit tillförordnad förbundsrektor, och i dag har en enig förbundsstyrelse beslutat att utse honom till ny rektor och ansvarig för Bildas samlade verksamhet.

 – Det är med stor förväntan och glädje som jag tar mig an uppdraget att leda arbetet framåt. Bilda står på många sätt inför en spännande nystart. Inte minst handlar det om att tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter, ledare och deltagare fördjupa samtalet om vårt grundläggande folkbildningsuppdrag – och vår unika identitet, säger Samuel Gustafsson.

Bildas förbundsordförande Cecilia Hjort Attefall betonar att Samuel åtnjuter ett stort förtroende i organisationen och har en djup och bred kunskap om verksamheten runt om i landet, där arbetet är organiserat i sex olika regioner – alla med sina specifika förutsättningar, styrkor och utmaningar. Hon beskriver honom som en ”lyssnande ledare”, som lägger stor vikt vid att förankra sina beslut.

 – Bilda har under våren stått inför snabba förändringar på ledningsnivå. Nu behöver fokus ligga på det goda och omfattande vardagsarbete som dagligen sker runt om i landet och vid vårt studiecenter i Jerusalem, samtidigt som vi på olika sätt tydliggör vår identitet och vårt unika mervärde som bildningsförbund med kristen livsåskådning som grund. Här ser vi i styrelsen att Samuel Gustafsson, med sin långa erfarenhet av arbete i Bilda och sina goda relationer med våra medlemsorganisationer, har alla förutsättningar att spela en mycket viktig roll, säger Cecilia Hjort Attefall.

Samuel beskriver Bilda som en ”fantastisk organisation med ett stort hjärta för människors engagemang, lärande och kreativa kulturskapande”.

– Det är något vi ska vara stolta över och synliggöra ännu mer. För mig startade allt med att någon såg mig, trodde på mig och gav mig förtroende. Det är så jag vill att alla vi i Bilda tillsammans ska möjliggöra människors utveckling och lärande, säger Samuel.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Cecilia Hjort Attefall
Förbundsordförande
Cecilia Hjort Attefall