2014-01-28 14:16Pressmeddelande

Så här startade Gävle Gospel

null

Historien bakom hur Gävle Gospel festivalen startade. Anna och Hans Helmersson, projektledare för Gävle Gospel berättar med sina egna ord.

Det var några personer från Gävle som hade varit till Stockholm några gånger och
deltagit i Stockholmgospelkörfestivalen. Inspirerade av detta började de att
prata om att starta en egen festival i Gävle. När Gävle Konserthus skulle
invigas så togs det initiativ till att planera och genomföra en gospelfestival
i Gävle som skulle ingå i Konserthusets utsträckta invigningsprogram som
fortsatte in över årsskiftet till 1998.

Gävle Gospel har sedan dess arrangerat en gospelfestival varje år utom år 2002
då det gjordes ett uppehåll för att hämta ny inspiration och för att arbeta med
att förankra arrangemanget bättre bland kyrkorna i Gävle.

Gävle Gospel har genom åren arbetat tillsammans med både svenska och
amerikanska gospelartister och vi har under alla år haft ett nära samarbete
med Stockholmgospelkörfestivalen.

Masschoir som har varit med under alla år har varit mellan 250 – 400
körsångare, främst från Gävle med omnejd, men det har även kommit en del
körsångare från andra håll i länet samt från t.ex. Norduppland, Dalarna,
Oskarshamn, Umeå, Uppsala, Stockholm, England, Estland, Norge och Danmark.

Vid festivalen 2003 hade Gävle Gospel för första gången med en barngospelkör.
Det var cirka 100 barn som deltog, en härligt inspirerande upplevelse att se
och höra barnen sjunga svängig gospel.

Gävle gruppen The Gospel Project har medverkat i festivalen under 2000-2004.
The Gospel Project bestod av vana sångare från Gävletrakten som sjöng det
senaste av modern Contemporary gospel men blandade även upp repertoaren med
traditionell gospel.

Festivalen har mottagits mycket positivt genom åren både av publik, körsångare
och av de artister som medverkat sedan starten 1998.

Så här arbetar vi med festivalen

Senaste åren har antalet sångare ökat från i genomsnitt 300 till ca 400 hundra. Det är
naturligtvis jätteroligt att festivalen intresserar så många sångare, men det
finns en ursprunglig bärande idé att Gävle Gospelfestival inte ska bli större
än den är nu. Vi vill behålla den nära och familjära känslan som finns i vår
festival.

Vi har i många år arbetet med Anki och Magnus Spångberg och kommer även att göra det i
år. Anki och Magnus är fantastiskt härliga människor att arbeta med och de är
en viktig ingrediens för att festivalen har vuxit sig så stark genom åren.

Vi har alltid en amerikansk och en svensk gästartist så även i år.

Förberedelserna för festivalen pågår året runt, är det inte utvärdering av den festival som just
varit så är det förberedelser för den kommande som t.ex. att boka artister, se
till att vi har lokaler att repetera i och sedan boka konserthuset för
framträdandet.

Studieförbunden Bilda och Sensus har bråda dagar under anmälningstiden med att ta emot
anmälningar, skicka ut fakturor och också skicka ut nothäften och cd-skivor. De
har också koll på ekonomin så att det fungerar med fakturering och betalningar.
Utan våra två studieförbund skulle det inte gå att genomföra festivalen.

Vi träffas året runt i vår projektgrupp för planering och uppföljning. Projektgruppen
består av projektledarna Anna och Hans Helmerson samt representanterna Karin
Björk från Bilda och Karin Sundin från Sensus.

Vi vill att våra deltagare i festivalen samt vår publik på konserten ska få uppleva och få
en kunskap om vad gospel är men också få en upplevelse av hur kristen tro och
gospelmusik hänger ihop. Gospel är en härligt svängande musik med ett tydligt
kristet budskap.

Våra förväntningar på festivalen är som vanligt höga. Vi vill att människor ska
trivas och få uppleva en positiv och inspirerande helg, som ger energi till att
gå vidare i vardagen, med nya positiva bilder på näthinnan av vad gospel och
kristen tro kan tillföra i allas våra liv.

Välkomna att uppleva Gävle Gospelfestivals jubileumskonsert, söndagen den 9 februari 2014
kl. 18.00  i Gävle Konserthus, då Gävle
Gospel fyller 15 år!

Text: Hans och Anna Helmerson projektledare för Gävle Gospel
Tel 070-414 07 19

www.gavlegospel.com
 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.