2014-12-10 07:32Pressmeddelande

Rekordmånga deltagare på Bilda Gårdshuset i Linköping har fått jobb

null

Under perioden januari - november 2014 har hela 12 deltagare i orienteringskursen på Bilda Gårdshuset fått jobb, varav 11 är kvinnor. Gårdshuset är ett verksamhetshus i Linköping som framförallt vänder sig till människor som är nya i Sverige. 

– Jag känner mig så lycklig över mitt första jobb här i Sverige, säger Ruqiyo Mohammed Ali som i november blev heltidsanställd på fritidsgården i Berga. Ruqiyo kommer från Somalia och är en av deltagarna i Gårdshusets orienteringskurs. Numera jobbar hon kvällar och eftermiddagar på fritidsgården men är fortfarande inskriven på orienteringskursen och deltar till viss del på lektionerna under dagtid eftersom hon gärna vill lära sig mer.

Sameera Zaya som kommer från Irak är en annan av deltagarna som i november fick jobb. För hennes del handlar det om en timanställning som lokalvårdare på Scandic hotell. – Gårdshuset har gett mig chansen att komma ut i arbetslivet och stå på egna ben, säger Sameera.

– Vi är glada och stolta över att så många under året har fått jobb, säger Nedeljko "Neno" Malesevic som är platschef på Gårdshuset. Vårt mål är att ge verktyg för livet. Arbetssättet hos oss bygger på att ge individen en möjlighet att söka sig vidare mot studier, praktik och arbete.

Orienteringskursen är förberedande för fortsatta studier. Deltagaren utvecklar sin svenska både genom teori och praktik.

– I kursen får de deltagare som vill hjälp med att hitta praktikplatser i arbetslivet men många blir även motiverade att söka jobb på egen hand. Målet är att vuxna invandrare på bästa sätt ska kunna integreras i det svenska samhället,fortsätter Neno.

Ytterligare upplysningar

lämnas av Nedeljko "Neno" Malesevic, platschef på Gårdshuset tel 013-10 54 56 (samma nr till mobilen), nedeljko.malesevic@bilda.nu

Bilda Gårdshuset, Bilda, St Larsgatan 19, 582 24 Linköping

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.