2018-02-08 15:47Pressmeddelande

Prästinstallation i ny rumänsk ortodox församling

null

Söndagen 11/2 kl. 9.30 installeras Andrei Danila som rumänsk ortodox präst för hela Kalmar län och en helt ny församling. Installationen sker i Nybro kyrka. Det blir den första rumänsk ortodoxa gudstjänsten i Kalmar län. Biskop Macarie, biskop av norra Europa, kommer för att installera och inviga församlingen. Tillsammans med biskopen kommer flera präster från Småland och Rumänien för att närvara denna historiska dag.

Detta blir den 5:e rumänsk ortodoxa församlingen som samarbetar med studieförbundet Bilda Sydöst och vi ser fram emot att inleda ett samarbete med den nya församlingen.

Andrei Danila är från Rumänien och är nu bosatt på Öland.

 

 

Praktisk information:
Datum och tid: Söndag 11 februari kl. 9.30
Plats: Nybro kyrka, Kyrkoesplanaden 2
382 33 NYBRO

Kontakt: 
Ovidiu Theodor Bancila, konsulent ortodox bildning och kultur
ovidiu-theodor.bancila @bilda.nu
08-501 383 56

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.