2013-09-16 07:11Pressmeddelande

Pensionärer får meningsfull vardag i Nässjö och Tranås

null

Som pensionär öppnas nya möjligheter. För många en helt ny fas i livet. Vad vill du göra av den? Frågan ställer Studieförbundet Bilda som tillsammans med RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap), har startat ett projekt som heter Seniorresurs, där vi vill hjälpa pensionärer att hitta en meningsfull plats i det nya livet och samtidigt fylla behovet av erfarenhet och kompetens som samhället efterfrågar.

Seniorresurs vill: 

  • Tydligare se blivande och nyblivna pensionärers kompetens och erfarenheter i samhället.
  • Stärka pensionärers välmående och hälsa.
  • Se pensionären som en resurs för samhället, även efter pensioneringen.
  • Öka kontaktytor mellan yngre och äldre medborgare.
  • Skapa aktiviteter och en meningsfull vardag för seniorer.

- Vi har sett ett behov av en arena för pensionärer som vill fortsätta att leva ett aktivt liv som innebär nya upplevelser och meningsfullhet, säger Carl-Göran "Cege" Sjöström, projektledare för Seniorresurs.

Samhället efterfrågar kompetens
Tanken är att man tillsammans med andra i samma situation ska kunna hitta spännande och utvecklande aktiviteter i sin vardag och få finnas i en kreativ och stimulerande gemenskap där man får göra saker som passar sina intressen.

- Vi har även sett ett stort intresse och behov från samhället (företag, kommun, föreningsliv och landsting) av människor med livserfarenhet som kan ställa upp och hjälpa till i större och mindre utsträckning både ideellt och mot ersättning, fortsätter Cege.

Under två kvällar i september kommer det hållas inspirationsträffar för pensionärer i Nässjö och Tranås där man kan få veta mer om Seniorresurs.
 

19 september kl. 18.30 i Pingstkyrkan i Nässjö
26 september kl. 18.30 på Berget i Tranås, Bergasalen

Kontaktperson:

Carl-Göran "Cege" Sjöström, projektledare Seniorresurs
tel. 0727-14 60 46 
e-post: carl-goran.sjostrom@bilda.nu

www.bilda.nu/seniorresurs 


 

 

 

 


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.