2017-03-22 08:30Pressmeddelande

Övervakad på gott och ont – en samtalskväll om övervakningssamhället

null

Vi vänjer oss alltmer vid de möjligheter som senare tiders kommunikationsutveckling förser oss med. Informationen är lättillgänglig för oss alla men vem har redigerat den innan vi tar del av den? Vi tror att vi har både integritet och sekretess men lämnar ständigt digitala spår efter oss. Hur kan vi veta vad som är sant och falskt?

Möt Helle Klein, präst och journalist, i ett samtal med Lars Ströman, journalist vid Nerikes Allehanda. Samtalsledare: Magnus Sundell, Studieförbundet Bilda.

Övervakningssamhället är ett laddat samtalsämne och denna kväll vill vi fördjupa oss i vad det innebär – på gott och ont. Övervakning kan användas som argument när det sker våldsamheter, men vill vi verkligen leva i ett övervakat samhälle? Samtalet får ett extra djup eftersom vi sitter i en fotoutställning på just detta tema, säger Elin Kullingsjö Studieförbundet Bilda.

Samtalet kommer att ske i samband med utställningen Counter –intelligence av Mishka Henner.

Datum: Onsdag 29 mars kl. 18.30
Plats: Örebro konsthall, Olaigatan 17
Entré: 60 kr (kontant alt swish), inkl enkel förtäring

Arrangeras av Örebro konsthall, S:t Lukas och Studieförbundet Bilda

För mer information, vänligen kontakta:

Elin Kullingsjö,
elin.kullingsjo@bilda.nu
mobil: 070-719 97 67

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. www.bilda.nu


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.