2013-01-30 10:30Pressmeddelande

Ortodoxt soppkök i Göteborg med omnejd

null

Den 14:e och 15:e februari vill vi vara med och ge med hjärtat. De ortodoxa kyrkorna i västra Sverige anordnar för andra året i rad sitt ”ortodoxa soppkök”. Det innebär att kyrkorna lagar mat och bjuder de utsatta och hemlösa i samhället.

För drygt ett år sedan arrangerade man det ortodoxa soppköket för första gången i Göteborg tillsammans med Göteborgs Räddningsmission och Café Trappanér. Det blev en succé för alla inblandade parter: för Bilda och de andra samverkansparterna för att bedriva sin verksamhet; för kyrkorna och de som lagade maten som ville bidra med något till dessa människor; samt allra mest för gästerna som hade en festmåltid sprudlande med flera olika slags kulturella maträtter, alla lagade med kärlek.

Anledningen till att vi gör denna välgörande gärning just i februari är eftersom december och juletid tenderar att vara en generös period i välgörande ändamål - det är många som samlar in i detta syfte och det är många som bidrar och ger. Men januari och februari är fortfarande kalla och jobbiga månader för dessa utsatta människor som ibland glöms bort dessa månader.

Därför valde de ortodoxa kyrkorna att satsa just kring mitten av februari för att kunna vara lite ljus i en annars mörk vintermånad.

I år försöker vi anordna det ortodoxa soppköket över hela region väst på de orter där det finns en ortodox församling. Soppköket sker i samband med Alla hjärtans dag då det känns extra roligt att laga mat med kärlek och ge med hjärtat.

Förutom att laga mat ställer flertalet representanter upp som volontärer på de platser maten serveras.

 

Info om soppkök i Göteborg

Torsdag och fredag 14-15 februari. Två serveringar dagligen.

- Morgonservering: Göteborgs Räddningsmission, Vasagatan 14, Göteborg, 08:45-12:00

- Kvällsservering: Café Trappanér, Storgatan 39, Göteborg, 18:30-23:00

Soppköket arrangeras även på andra orter. Mer information om andra orter kommer på hemsidan så fort det bestämts.

 

För information och kontakt

Yuhanes Kurt 0706-84 94 70 yuhanes.kurt@bilda.nu

Nemanja Mijailovic 0736-89 48 78 nemanja.mijailovic@bilda.nu

Konsulenter Ortodox bildning och kultur

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.