2016-09-12 09:40Pressmeddelande

Ortodoxa kyrkan och frikyrkan i samtal

null

Föredrag och samtal 

Många frikyrkor öppnar idag sina lokaler för ortodoxa församlingsgrupper. I möten mellan människor kan ibland friktioner uppstå. Med större kännedom om varandras traditioner och tankesätt kan missförstånd utifrån okunskap minskas.

Välkommen till ett föredrag och samtal med Aho Damar, Studieförbundet Bildas samordnare för Ortodox bildning och kultur.

torsdag 22 september
klockan 9.30-14.30
Betlehemskyrkan Gävle

Ytterligare information om dagen
kontakta Tony Karsbo, Profilområdesansvarig Bildning och kultur i frikyrkorna, Studieförbundet Bilda GävleDala
Telefon 0271-809 399 tony.karsbo@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.