2016-09-06 07:34Pressmeddelande

Örebrobandet Bafoons åker på kulturfestival i Betlehem

null

Studieförbundet Bildas kulturfestival i Betlehem, Dandanat, är tillbaka och firar sin elfte upplaga i mitten av september. En av akterna som valts ut att åka med på resan är det Örebrobaserade bandet Bafoons.

- Vi tycker det ska bli jättespännande att åka till Israel och Palestina. Särskilt mycket ser vi fram emot att få jobba med andra palestinska musiker och utbyta erfarenheter och idéer, berättar Alexander Hellström från Bafoons.

Bilda arrangerar nu den elfte Dandanatfestivalen, 15-17 september, där svenska musik- och dansgrupper får möjlighet att skapa musik och dans tillsammans med palestinska musiker och dansare. Festivalen arrangeras tillsammans med International Center of Bethlehem, ICB.

Fyra svenska musik- och dansgrupper har valts ut för året och består av Jetbone från Sundsvall, Uppsala Loves Hiphop från Uppsala, Mångmiljonstaden från Göteborg och såklart Bafoons från Örebro.

De fyra svenska grupperna har under våren förberett sig inför resan genom studiecirklar. Under veckan i Israel och Palestina kommer det förutom det musikaliska kulturutbytet även bli studiebesök på historiska och religiösa platser. Men framför allt möten med människor och organisationer som på olika sätt lever med och i konflikten.

- Det är verkligen en unik möjlighet som vi erbjuder våra dansare och musiker. Genom att mötas över gränserna på detta sätt, utmanas våra perspektiv och då utvecklas vi också som människor, säger Anna Dahl på Studieförbundet Bilda.

Shower under resan:
16 september – Puben Soul, Betlehem
17 september – Utomhuskonsert i centrala Betlehem
18 september – Kulturcentret Dar Annadwa, Betlehem
19 september - Al Ma'mal, Jerusalem

Kontakt
Anna Dahl, 054-19 61 64, 070-475 08 30, anna.dahl@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.