2018-01-08 10:01Pressmeddelande

Örebroare, ni behövs för våra nysvenskar!

null

För två år sedan under flyktingvågen engagerade sig många örebroare för de asylsökande som då kom till kommunen. Nu längtar många nysvenskar efter att få kontakt med en etablerad svensk att fika med och ställa frågor till. Nu görs därför insatser för att man som örebroare på ett enkelt sätt ska kunna bidra med sin tid och sitt engagemang!

Mediabevakningen omkring asylsökande som kom till Sverige 2015 var intensiv och örebroare i alla åldrar ville göra något.

- Kanske finns en bild av att alla behov är tillgodosedda, men våra nysvenskar behöver stöd av oss etablerade svenskar, poängterar Josefin Stålbert, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda och en av initiativtagarna till en satsning på att hitta fler volontärer i Örebro som är villiga att ge någon timme per månad till att träffa en nysvensk.

Minst sex organisationer i Örebro matchar etablerade svenskar med nysvenskar för att till exempel fika tillsammans, gå hem till varandra på middag eller ta en promenad. I vissa fall fungerar den mer etablerade svensken som mentor för en person eller en hel familj.

Organisationerna har lite olika inriktning men vill inte se någon konkurrens sinsemellan.

- Örebro fungerar allra bäst när vi hjälps åt och gör saker tillsammans och det är volontärverksamheten ett tydligt exempel på. Därför känns det angeläget att uppmärksamma att fler personer behövs i arbetet för ett Örebro som håller ihop, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Torsdag den 11 januari kl. 10.30 bjuder Studieförbundet Bilda, Örebro Föreningsråd och Örebro kommun in till en pressträff på Rådhuset våning 2. Kenneth Nilsson, Agnetha Blom, Lennart Bondeson och representanter för Örebros olika mentors- och kompisorganisationer kommer att vara på plats för att berätta hur behovet av engagemang ser ut i Örebro och presentera satsningar på mentors- och kompisskap mellan nya och mer etablerade svenskar.

Detta följs av en öppen träff torsdagen den 18 januari kl. 18.30 på Livin’ Konferens på Järnvägsgatan 22 där alla som är intresserade av att få höra hur man kan engagera sig som kompis eller mentor är välkomna. Landshövding Maria Larsson medverkar.

Organisationer som finns med i satsningen är:

Kompisbyrån, Röda Korset, Invitationsdepartementet, Yrkesdörren, Mentor Sverige, Studieförbundet Bilda med flera.

Mer information lämnas av:

Josefin Stålbert
Studieförbundet Bilda
0730-380827
josefin.stalbert@bilda.nu 

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.