2016-06-03 08:46Pressmeddelande

Ordföranden som vill köpa en folkhögskola

null

  • -Jag vill köpa en folkhögskola, alla de människor som möts i Bildas 900 000 studietimmar och 36 000 kulturmöten ska märka att Bilda är någonting verkligt och någonting tydligt. Då behövs en plats, ett rum och en frizon där mycket händer, sa Per-Inge Lidén, kommunalråd i Karlstad kommun då han återvaldes till styrelseordförande på studieförbundet Bildas förbundsstämma i Stockholm 27 maj.

Vid stämman antogs bland annat Bildas nya strategidokument Möten över gränser med tydlig riktning framåt för studieförbundets verksamhet med bland annat studiecirklar, kurser och kulturprogram. Det senaste året har Bilda stärkt verksamheten med nyanlända och asylsökande, bland annat med kulturprojeken Kulturkompis, Film med ensamkommande flyktingbarn och Visstugor.

  • -Nu ska vi ta vara på den spiritualitet som finns inom Bilda, vi är större än vi anar med det djup och de traditioner som finns. Vi vill arbeta med kultur - film och musik vill vi satsa särskilt på. Vi vill jobba med vad hälsa är i ett brett perspektiv, vi vill vara med och utveckla ledaruppdrag i samhället inför framtiden.
  • -Och Bildas studiecenter i Jerusalem är en viktig mötesplats för att studera konflikter, andlighet, försoning och kultur, säger Per-Inge Lidén. 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.