2017-10-13 10:53Pressmeddelande

Öppet samtal om lycka och meningen med livet mellan Nina Björk och Moni Höglund

null

Vi lever i ett ständigt jagande efter lyckan och meningen med våra liv – vi söker, finner och tappar och söker igen. Blicken letar efter nya platser, människor och sammanhang där vi kan landa och känna efter – är jag lycklig nu? Men hur finner vi lyckan och finns det egentligen någon mening med våra liv? 

Tillsammans med Örebro Konsthall och S.t Lukas inbjuder till Studieförbundet Bilda till ett offentligt samtal mellan Nina Björk och Moni Höglund den 18 oktober kl 18.30 på Örebro Konsthall.

- Vi hoppas att Angelägna samtal ska vara en arena för goda existentiella samtal där människor utmanas att reflektera, och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning, säger Ida Eriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda.

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande. 

Läs mer här.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Ida Eriksson,
ida.eriksson@bilda.nu
019-760 14 02

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.