2017-11-13 14:09Pressmeddelande

Offentligt samtal: Det nya Sverige – Sida vid sida i samma verklighet?

null

Tillsammans med Örebro Konsthall och S.t Lukas bjuder Studieförbundet Bilda in till ett offentligt samtal mellan Dror Feiler, internationellt erkänd konstnär och aktivist, och Maria Karlsson, lärare i interkulturella studier och engagerad i Vivalla i Örebro. Samtalet inramas av samlingsutställningen “Is this the time for art?” där Dror Feiler deltar. Samtalsledare: Berit Carlström

Örebro konsthall, Olaigatan 17.
Entré: 60 kr (kontant alt swish), inkl enkel förtäring.
Konsthallens vänner och medlemmar i S:t Lukas går in gratis.

- Vi hoppas att Angelägna samtal ska vara en arena för goda existentiella samtal där människor utmanas att reflektera, och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning, säger Ida Eriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda.

Läs mer på www.bilda.nu/angelagnasamtal

Ytterligare upplysningar lämnas av

Ida Eriksson,
Konsulent, Studieförbundet Bilda
ida.eriksson@bilda.nu
019-760 14 02

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.