2012-11-12 13:37Pressmeddelande

Nytt verksamhetshus öppnar på Gärdet

null

Vårt nya verksamhetshus på Gärdet, Bilda Studios, är på över 900 kvm. Här finns lokaler för hantverksarbete, teaterverksamhet, körträning, replokaler och mycket annat.

Bilda Studios replokaler är bland de bästa i Stockholm, komplett utrustade och med en fantastisk akustik. Musikstudion är ansluten till en replokal för att möjliggöra inspelning av allt ifrån trummor till körer.

Verksamhetshuset innehåller även gemenskapsutrymmen med plats för att umgås och fika, för att deltagare inom olika verksamhetsområden ska få möjlighet att träffas och lära känna varandra. Självklart är lokalerna anpassade för personer med funktionshinder. 

Studieförbundet Bilda ger människor redskap för livet. Vi arrangerar studiecirklar, seminarier, ­kurser, konserter och mycket annat. Vi har bland annat en stor musikverksamhet och erbjuder replokaler, speltillfällen och coachning till band som är anslutna till oss.

Måndag den 10 december är det invigningsfest! Förutom uppträdanden kommer det även finnas möjlighet att prova på hantverk och andra delar av vår kulturverksamhet. Program och mer information kommer.


Ytterligare upplysningar
Läs mer på www.bilda.nu/bildastudios eller kontakta Fredric Thomsen, projektledare för Bilda Studios, för mer information på e-post fredric.thomsen@bilda.nu eller telefon 0767-66 20 02.

Läs mer om Bilda på www.bilda.nu
Vi finns också på Facebook på Bildamusik Stockholm samt Studieförbundet Bilda Stockholm.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.