2021-10-13 05:00Pressmeddelande

Nytt samtalsmaterial om #metoo ur ett kristet perspektiv

 #metoo är långt ifrån över – i samband med fyra-årsdagen av #metoo-genombrottet släpper Studieförbundet Bilda ett samtalsmaterial om kyrkan och #metoo. Det är ett material riktat till ledningsgrupper inom kristna organisationer och församlingar som bearbetar frågor rörande #metoo utifrån ett kristet perspektiv.

– Genom uppropet #sanningenskagöraerfria vet vi att kyrkan också kan vara en plats där övergrepp sker, det är därför viktigt att vi tar vårt ansvar och lär oss mer om hur vi kan skapa trygga miljöer, säger Josefin Lennartsson som skrivit materialet tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Syftet med materialet är både att lära sig mer om vad #metoo-rörelsen står för och vilka frågor som fortfarande är aktuella men även belysa hur vi kan arbeta med dessa frågor i kristna sammanhang.

Materialet går igenom ämnen såsom bakgrund och uppkomst till #metoo, varför kyrkan ska bry sig, om hur vi skapar förutsättningar för helande samt hur försoning kan se ut.

Sagt om materialet:

– Detta är ett viktigt och välkommet material för alla församlingar som vill vara redskap för Guds mission, vara salt och ljus. Här ges konkret samtalshjälp i det nödvändiga arbetet för att skapa rum för försoning, Sofia Camnerin, Generalsekreterare Sveriges Kristna Råd.

– Att våga prata om sexuella övergrepp och osunda strukturer är svårt, ännu svårare är det kanske när det sker i kyrkan eftersom vi verkligen önskar att kyrkan skulle vara fri från det. Bildas material är välskrivet och tydligt förankrat i Bibeln. Här får vi hjälpa varandra att säga sanningen, att reflektera över försoning och förlåtelse, att se på mönster och strukturer som vi både kan vara delaktiga i och offer för, säger Linalie Newman, Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan. 

– #Metoo var förhoppningsvis en väckarklocka för samhället. Vi blev påminda om att inga rum egentligen är garanterat trygga och att berättelser om övergrepp finns överallt – även inom kyrkan. Det kan vara både svårt och smärtsamt att ta i frågor om strukturer och kulturer som skapar förutsättningar för att övergrepp ska ske men vi har inte råd att inte göra det. ”Kyrkan och #metoo” är ett väldigt bra material för styrelsen, ledargruppen eller någon annan som inte bara vill trycka på snooze utan faktiskt bli väckt av klockan och se till att den inte behövs igen, Henric Götefeldt, Samordnare projektplan fred, jämställdhet, klimat, Equmeniakyrkan.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Josefin Lennartsson
Josefin Lennartsson
Författare till studiematerialet Kyrkan och #metoo
Elin Kullingsjö
Teamledare samhälle och verksamhetsutvecklare i frikyrkorna, Bilda Svealand
Elin Kullingsjö
Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län