2018-11-05 05:30Pressmeddelande

Nytt initiativ vill uppmana till hållbar klädkonsumtion

Sedan 2006 har svenskarnas konsumtion av kläder ökat med nästan 20%. Samtidigt går enbart en bråkdel till återvinning eller second hand. En rapport från Naturvårdsverket visar också att många vill konsumera mer hållbart, men saknar information om hållbara alternativ. Ett nytt studiematerial från Studieförbundet Bilda vill nu hjälpa människor att bli mer hållbara klädkonsumenter.

Materialet består av filmer och diskussionsfrågor där människor får lära sig mer om hur modevärlden ser ut idag och vad vi kan göra för att konsumera kläder på ett mer hållbart sätt. Varje träff avslutas med en utmaning som deltagarna ska göra till nästa gång. Materialet är framtaget av Studieförbundet Bilda och Johanna Nilsson, som bloggar om slow fashion och hållbart mode och är en av initiativtagarna till nystartade Klimatklubben.

– Kläder är något som vi alla behöver förhålla oss till. När klimatlarmen duggar tätt samtidigt som många har svårt att veta hur de ska göra för att konsumera mer hållbart, då vill vi som studieförbund hjälpa till, säger Sofia Walan, regionchef på Studieförbundet Bilda.

En studie från augusti i år, beställd av Naturvårdsverket, visar att många gärna vill konsumera mer hållbart men tycker det är svårt att veta hur. Informationen i butikerna om miljömärkningar och mer hållbara alternativ är för dålig, tycker många.

– Vi tror på att genom att träffa andra intresserade, lära oss mer tillsammans och stötta varandra, kan vi skapa långsiktig förändring, säger Sofia Walan.

Materialet lanseras den 7 november kl 18 på Studieförbundet Bildas kontor, Rosenlundsgatan 13 i Stockholm. Johanna Nilsson håller en inspirationsföreläsning och kvällen avslutas med ett klädbyte. Deltar gör personer som är intresserade av att starta studiecirklar utifrån materialet.

För mer information eller om ni vill delta vid lanseringen, kontakta Maria Gilljam (kommunikatör) på tel 08-727 18 12 eller maria.gilljam@bilda.nu.

 

Om Johanna Nilsson

Driver bloggen slowfashion.nu och föreläser om hållbart mode. Hon är även en av författarna till boken ”Slow fashion, din guide till smart och hållbart mode”, smyckesdesigner samt en av tre initiativtagare till Klimatklubben.

Källor:

Konsumtionsrapporten 2017, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet (2018)

Konsumentundersökning om hållbar konsumtion av textilier, beställd av Naturvårdsverket, augusti 2018Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Gilljam
Kommunikatör, Bilda Öst
Maria Gilljam
Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län