2021-05-31 06:13Pressmeddelande

Ny podd och studiematerial om Equmeniakyrkans historia

I samband med Equmeniakyrkans 10-årsdag släpper Studieförbundet Bilda ett nytt studiematerial om bildarsamfundens historia – i form av en podd. Det hela började som ett förslag på Bilda Östs regionstämma förra året.

Förslaget kom från Berndt Sehlstedt, medlem i Hässelby Missionsförsamling, som ville att studieförbundet skulle arbeta för att höja kunskapen om viktiga personer och händelser i Baptistsamfundets, Metodistkyrkans och Missionskyrkans historia och uppkomst.  

– Equmeniakyrkans rötter är en viktig del av samfundets identitet. Men jag har själv upplevt att historielösheten breder ut sig, inte minst på församlingsnivån, menar Berndt Sehlstedt.   

Resultatet av hans förslag har nu blivit en podd med tillhörande studiematerial, där journalisten och redaktören Lina Mattebo intervjuar olika personer med bakgrund inom samfunden, som berättar om viktiga skeenden i samfundens historia och hur historien har påverkat dom i deras liv.  

– Att sätta sig in i kyrkohistoria, kan vara ganska krångligt för många. Som studieförbund vill vi ju göra kunskap lättillgänglig! Därför har vi valt att göra en podd, för att göra det tilltalande för fler, säger Sofia Walan, regionchef i Bilda Öst. 

Tanken med podden är att lyssna tillsammans i en studiecirkel för att tillsammans lära sig mer och reflektera över hur historien påverkat och påverkar oss idag. 

– Med detta material kan vi tillsammans återerövra vår kyrkohistoria sprungen ur tre trossamfund, säger Berndt Sehlstedt. 

Podden lanseras i samband med Equmeniakyrkans 10-årsdag den 4 juni kl 12.30, genom en websänd historielunch med Lasse Svensson och Sofia Walan på Equmeniakyrkans resp Bildas facebooksidor.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Gilljam
Kommunikatör, Bilda Öst
Maria Gilljam
Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län