2015-05-29 13:12Pressmeddelande

Ny ordförande i Studieförbundet Bilda

null

Per-Inge Lidén har valts till ny förbundsordförande i Studieförbundet Bilda. Efter 25 år som pastor i nuvarande Equmeniakyrkan och fem år som kommunalråd i Karlstads kommun utökar han nu sitt arbetsfält med folkbildningsfrågor.

- Jag tycker Bilda är en viktig aktör mellan kyrka och samhälle, säger Per-Inge Lidén och jag tror att folkbildning behövs i ett samhälleligt perspektiv,säger Per-Inge Lidén och nämner det invandrartäta området Kronoparken i Karlstad som exempel.

Där har han själv som kommunalråd varit med och bjudit in alla studieförbund att tillsammans med de boende hitta olika gemensamma aktiviteter. Bland annat ordnades caféer och andra mötesplatser.

- Jag tror studieförbunden spelar en viktig roll i samhällsbygget. Det är dags för Bilda att ta mod till sig och ännu mer gå in i upphandlingar. Jag tror att landsting och kommuner är lite trötta på riskkapitalister. Här menar jag att Bilda har en marknad med hela sin bredd.

Har följt Bilda

Utan att tidigare varit engagerad i organisationen Bilda har Per-Inge Lidén som pastor länge levt nära Bilda i församlingsarbeten, först i Stadionkyrkan i Malmö sedan i Skårekyrkan i Karlstad.

- Jag har följt Bilda under alla mina 25 år som pastor och nu ska det bli roligt att vara med och utveckla arbetet med de olika kyrkorna men också det fria kulturarbetet. Kulturarbetarnas idéer och kreativitet är viktiga för Bilda.

Per-Inge Lidén har alltid varit intresserad av samhällsfrågor ur ett internationellt perspektiv. I mitten av 1990-talet arbetade han som internationell sekreterare och missionsarbetare i Kongo Brazzaville. Och som ordförande i Isolera Sydafrikakommittén träffade han Nelson Mandela 1992.

- Jag tänker mig att Bildas studiecenter i Jerusalem skulle kunna vara en mötesplats för fredsarbete.

Bildas roll framåt

Till Bilda tar han med sig sin långa kyrkliga erfarenhet och sitt lokalt samhälleliga perspektiv. Han fortsätter sitt arbete i Karlstad, både som kommunalråd och ordförande i arbetsmarknad och socialnämnden.

- Nu måste vi hitta Bildas roll framåt som egen organisation när det inte blev något samgående med Sensus. Det kan vara en utmaning i arbetet som förbundsordförande, säger Per-Inge Lidén.

Per-Inge Lidén tar över efter Erik Amnå som varit ordförande i Bilda sedan 2008.

Fakta om Per-Inge Lidén

Ålder: 56 år

Bor: i Karlstad

Familj: Fru och sex barn i åldrarna 14 - 29

Pastor i Missionskyrkan från 1985 till 2010 då han blev kommunalråd i Karlstad.

Seglar gärna i Vänerns skärgård och tycker om att snickra i sommarstugan i Årjäng.

Har inte haft bil sedan 2001, cyklade alla år barnen var små, med cykelkärra

Firar 35-årig bröllopsdag i höst

Viktigast i livet är kärleken men också det svåraste, säger Per-Inge Lidén

Foto: Lisa Härdne

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.