2014-10-09 15:00Pressmeddelande

Ny mötesplats i Södertälje för nyanlända föräldrar

null

Studieförbundet Bilda i Södertälje öppnade den 7 oktober mötesplatsen Föräldrar för föräldrar. Här kan alla frågor om att vara förälder i ett nytt land ställas och nyanlända får chans att möta och stöttas av redan etablerade föräldrar.

- Vi tror på en blandad grupp, säger Susanne Ayoub, konsulent på Bilda Öst. De nyanlända föräldrarna kan ställa sina frågor som ofta är gemensamma och de etablerade föräldrarna får vara ett stöd. De har ju själva en gång varit nyanlända och klarar sig nu bra. Många är rädda för socialtjänsten som de uppfattar som ett hot snarare än ett stöd. Här får vi möjlighet att förklara vilken roll socialtjänsten har.

- En sådan här satsning har vi velat göra länge, trycket och behovet är stort. Nu har vi äntligen möjlighet i våra nya stora lokaler på Storgatan 1, fortsätter hon.

Föräldrar för föräldrar är ett samarbete med ortodoxa kyrkor i Stockholm och det material som kommer att användas vid träffarna heter Barnen i våra hjärtan och är framtaget av Sonja Sherefai tillsammans med Rädda Barnen. Det innehåller teman som barnuppfostran, barns rättigheter, aga och socialtjänstlagen.

- Det här är ett väldigt bra material att använda som grund till det som allmänt gäller i Sverige, men främst är det föräldrarna själva som kommer att utforma cirklarna. Jag kommer själv ihåg hur det var när jag kom hit tillsammans med mina föräldrar som flykting. Eftersom jag lärde mig språket mycket snabbare än mina föräldrar var det jag som blev tolk för dem. Nu kommer istället informationen direkt till föräldrarna.

Information om träffarna har gått ut till församlingar inom såväl katolska kyrkan som ortodoxa kyrkorna och både till nyanlända föräldrar och etablerade. Fyra tillfällen blir det till en början men Susanne Ayoub är ganska säker på att verksamheten kommer utökas.

- Där samhället misslyckats och församlingarna inte räcker till kommer Bilda in. Nu kommer Studieförbundet Bilda att synas och höras i Södertälje, menar hon.

- Bilda har haft olika typer av integrationsarbete, bland annat i Tensta. Men vi har aldrig haft integrationsarbete för nyanlända föräldrar. Vi är så glada och känner hur viktiga vi är.

Kontaktperson Bilda:
Susanne Ayoub, susanne.ayoub@bilda.nu
Telefon 08-727 18 25 (även till mobil)

 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.