2014-11-19 13:53Pressmeddelande

Ny direktor utsedd för Bildas studiecenter i Jerusalem

null

Ann-Sofie Lasell blir ny direktor på Swedish Christian Study Centre, Bildas studiecenter i Jerusalem, från sommaren 2015.

Hon är socionom och arbetar på Sveriges kristna råd som koordinator för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. 2011 var hon själv följeslagare, med placering i Hebron.

Ann-Sofie, som är 56 år, var ordförande i kyrkostyrelsen för Equmeniakyrkan under perioden 2011-2014. Hon har tidigare också fungerat som styrelseordförande i Bilda på regional nivå.

Lars Lingius fortsätter som direktor på SCSC fram till skiftet sommaren 2015.

OM SCSC

Den centrala uppgiften för SCSC, beläget i Gamla stan i Jerusalem, är att vara ett resurscenter för de 20–30 studieresor som Bilda arrangerar varje år. Många studieresor genomförs med lokala grupper som har förberett sin resa genom en studiecirkel. Andra studieresor genomförs i samarbete med organisationer, skolor och andra utbildningsinstitutioner. Här kan SCSC medverka till att arrangera studiebesök, workshops och möten som knyter an till ett utbildningsprogram som i övrigt genomförs hemma.

Bilda arrangerar också kultur-, studie- och pilgrimsresor med särskilda teman. Skrivarkurser med en författare och pilgrimsvandringar är exempel på detta.

MER INFO

För mer information, kontakta Magnus Stenberg, samordnare för kompetensområde Mellanöstern, Studieförbundet Bilda, 08-727 17 13, magnus.stenberg@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.