2015-09-01 15:09Pressmeddelande

Ny direktor på Bildas studiecenter i Jerusalem

null

Torsdag 3 september installeras Ann-Sofie Lasell som ny direktor för Bildas studiecenter i Jerusalem. Studiecentret är framför allt en resurs för de 20-30 studieresor som Studieförbundet Bilda arrangerar till Israel och Palestina varje år. Centret är även en lokal mötesplats som håller öppet för besök varje dag.

Ann-Sofie Lasell hälsas välkommen som ny direktor vid en formell installation på Bildas studiecenter på torsdag. Samtidigt avtackas Lars Lingius för sina tre år som direktor. Nu väntar en intensiv verksamhet på centret med lokala seminarier och träffar och många besökande studiegrupper från Sverige.

Varken Bilda eller Jerusalem är nytt för Ann-Sofie Lasell. I flera år har hon varit engagerad i Israel och Palestina, först som följeslagare och senare som en av koordinatorerna på Sveriges kristna råd för det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

- Från mina tre månader som följeslagare i Hebron fick jag insyn i hur det dagliga livet under ockupationen kan te sig. Samtidigt har jag stärkts i medvetenhet om vikten av att värna folkrätten, både för Palestina och för Israel. Nu tycker jag att det ska bli väldigt roligt att få jobba på plats i Jerusalem några år. Att få fördjupa den kännedom jag redan har om Israel, Palestina och Bilda, säger Ann-Sofie Lasell.

Ann-Sofie Lasell vill börja sin tid som direktor med att underhålla och utveckla alla kontakter som finns, både Mellanösternkontakterna i Bildas regioner i Sverige och de lokala i Israel och Palestina.

- Det första blir att få jobbet att komma igång och överta alla goda erfarenheter som finns. Men så småningom kommer jag nog sätta en egen personlig prägel.

Hon tycker att det är viktigt att centret får fortsätta att vara en viktig mötesplats för svenskar. Inte bara Bildagäster utan också svenskar som är i Jerusalem i andra sammanhang. Och naturligtvis, understryker Ann-Sofie Lasell, ska centret även vara en mötesplats i lokala sammanhang, för att främja goda relationer mellan människor.

- Det här är ingen ny vision men det är den som jag tycker är viktigast.

Med sig i bagaget har Ann-Sofie Lasell ett långt och helhjärtat engagemang inom Frikyrkosverige. Hon var en av dem som var med och skapade förutsättningarna för Equmeniakyrkan och blev även första styrelseordförande där. Hon känner Bilda väl, speciellt efter sina sex år som ordförande i en av Bildas regionstyrelser, den för Bilda GävleDala.

- Förutom tre månader som följeslagare i Hebron har jag fått möjlighet att vara resepedagog för Bilda. Jag var med på flera av Bildas studieresor under min styrelsetid och har dessutom gjort privata resor till Israel, säger Ann-Sofie Lasell och känner sig trygg med de erfarenheter hon har med sig i sitt nya uppdrag.

Text: Birgitta Haglund

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.