2016-03-23 13:40Pressmeddelande

Ny bok med studiehandledning: IS/Daesh - några perspektiv

null

Återigen har IS/Daesh våldfört sig på Europa med terrorattackerna i Bryssel. Både de politiska och religiösa frågorna om IS/Daesh växer sig allt starkare. Nyligen utgav Studieförbundet Bilda, tillsammans med Teologiska Högskolan i Stockholm och Equmeniakyrkan, boken "IS/Daesh - några perspektiv".

Frågorna om radikal islam, om IS/Daesh och dess framväxt och ställning politiskt och religiöst är nödvändiga att bearbeta och analysera. "IS/Daesh – några perspektiv" bygger på en konferens på Teologiska högskolan Stockolm i november 2015. Där genomförde Studieförbundet Bilda, Teologiska högskolan Stockholm och Equmeniakyrkan ett symposium för att bättre förstå fenomenet IS/Daesh, ur såväl religiösa som samhälleliga synvinklar. I den här skriften redovisas huvudbidragen från symposiet.

Boken utgör en utmärkt grund för fortsatta samtal, kunskapsuppbyggnad och bildningsarbete. Studieguiden med samtalsfrågor och värderingsövningar ger ett ytterligare bidrag till fördjupningen av samtalet.

Medverkande i boken är Hakan Günes, lektor vid Istanbuls universitet, Bitte Hammargren, journalist med inriktning på Mellanöstern, Rickard Lagervall, doktorand i islamologi vid Lunds universitet och Anders Mellbourn, journalist och docent i statsvetenskap.

Seminarieansvariga på THS: docent Sune Fahlgren och Kjell-Åke Nordqvist.

Kontakt på Studieförbundet BIlda: Solveig Westerbom, samordnare, tel:

0708-38 09 50, e-post: solveig.westerbom@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.