2017-01-18 10:25Pressmeddelande

Nu startar Kulturkompis Gotland - Make Friends Through Culture

null

I Studieförbundet Bildas projekt Kulturkompis – Make Friends Through Culture får asylsökande/nyanlända och etablerade svenskar möjlighet att mötas och gå på kulturaktiviteter tillsammans, kostnadsfritt. Nu startar projektet på Gotland. Länsteatern, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Bungemuseet, FC Gute och Kulturföreningen Roxy är några av de aktörer som erbjuder aktiviteter.

Konceptet är enkelt: man anmäler sig på kulturkompis.nu, sen blir man matchad i en grupp tillsammans med tre andra, där hälften är nyanlända/asylsökande och hälften etablerade. Det går även bra att anmäla sig som en befintlig grupp. Tillsammans går gruppen på någon av de kulturaktiviteter som aktörerna inom projektet erbjuder. Efter aktiviteten har de ”Eftersnack på svenska” där gruppen samtalar om vad de sett och upplevt.

– På så sätt får deltagarna chans att träna språk, lära känna någon från en annan kultur och uppleva teater, musik eller annat tillsammans. Det är ett enkelt sätt att mötas kring ett gemensamt intresse och få kontakt med människor de annars inte skulle ha träffat, säger Hanna Johansson, konsulent på Bilda i Visby.

Det har inte varit svårt att få med sig kulturaktörer på Gotland.

– Många har nappat direkt och tycker det är en jättebra idé. Vi har också fått med oss flera sportklubbar, vilket är roligt, säger Rune Gardell, konsulent på Bilda i Visby.

Följande aktörer är hittills med i Kulturkompis på Gotland: Biblioteken på Gotland, FC Gute, Gotlandsmusiken, Gotlands Museum, Länsteatern Gotland, Bungemuseet, Kulturföreningen Roxy, Sudrets Hockey och Visby Basketbollklubb. Projektet drivs i samarbete med Region Gotland och integrationsenheten.

Kulturkompis finns idag på 6 andra orter i Sverige. Projektet är en del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande med syfte att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhället.

För mer information, kontakta

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.