2018-01-25 11:04Pressmeddelande

Nu lanseras gratis civilkurage-träning för Umeborna - först ut workshop med temat sexism

null

Hur kan vi agera när någon i vår omgivning utsätts för kränkningar, våld eller diskriminering? Vad är det som gör att vi inte agerar? I workshop-serien Träna civilkurage får deltagarna praktisk träning att ingripa och backa upp utsatta personer i vardagen. Projektet är initierats av Studieförbundet Bilda, Rättighetscentrum Västerbotten, Kristna Fredsrörelsen i samarbete med lokala föreningar.

Årets första workshop den 13 februari har temat sexism och sker i samarbete med Kvinnojouren i Umeå. Johanna Kanon, socionom på kvinnojouren i Umeå kommer finnas på plats och introducera deltagarna

- I en tid som denna när vi äntligen börjat lyfta på locket till sexismens svarta gryta och synliggöra dess konsekvenser ser vi att det kokar. Det kan handla om kvinnorna på arbetsplatsen som ständigt blir osynliggjorda och om tjejerna på skolgården som måste vara på sin vakt för att inte bli tafsade på. Vi är många som har en önskan om att agera när vi hamnar som åskådare i dessa typer av situationer, men det som verkar så enkelt i tanken kan ofta fastna där.” säger Johanna Kanon.

Vid varje workshop ges en föreläsning om temat, därefter får deltagarna reflektera över egna hinder och öva sig på att agera utifrån case baserade på vardagliga situationer. Gruppen utgår från KAOS-modellen som består av fyra olika sätt att ingripa: konfrontera, avleda, omtolka och skydda. Temat sexism är den första av sju workshop-tillfällen som erbjuds till Umeborna under 2018. Kommande teman under våren är islamofobi, homo- och transfobi och ickevåld.

- När människor upplever otrygghet så kan det leda till rädsla och intolerans. Vi vill bidra till ett samhälle där vi både vill och kan ställa upp för varandra, där vi ser varandra som medmänniskor och bygger tillit och trygghet tillsammans, säger Kristoffer Fredriksson på Studieförbundet Bilda.

Kommande workshops

13 februari på Dalkarså Folkhögskola, Ålidhem centrum
Träna civilkurage – SEXISM
Föreläsare: Johanna Kanon, socionom på Umeå kvinnojour

13 mars på Dalkarså Folkhögskola, Ålidhem centrum
Träna civilkurage – ISLAMOFOBI
Föreläsare: Aya Muhammed på Svenska muslimer för fred och rättvisa

10 april på Dalkarså Folkhögskola, Ålidhem centrum
Träna civilkurage – HOMOFOBI
Föreläsare: Klara Nygren, utbildare från RFSL

15 maj på Umeå Universitet
Träna civilkurage – ICKEVÅLD
Föreläsare: Sandra Eriksson, Utbildare i säkerhet, ickevåld och civilkurage på Kristna Fredsrörelsen

Mer information

www.bilda.nu/trana-civilkurage

Kontaktuppgifter

Initiativtagare till projektet

Studieförbundet Bilda
Kristoffer Fredriksson
kristoffer.fredriksson@bilda.nu
072-854 12 99

Rättighetscentrum Västerbotten
Jenny Saba Persson
jenny.saba.persson@sensus.se
090-143766

Civilkurage-tränare

Amanda Portström
Ickevåldsutbildare, Kristna Fredsrörelsen
amanda.portstrom@gmail.com
070-168 13 68

Josefin Hjärpe Lämås, Ickevåldsutbildare, Kristna Fredsrörelsen
josefinlamas@gmail.com
070-578 55 68

Kvinnojouren i Umeå (samverkanspart vid första workshopen med temat sexism)

Johanna Kanon
johanna.kanon@gmail.com
070-3220635

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.