2021-08-24 07:00Pressmeddelande

Nomineringen till Bildas folkbildningspris är öppen

Illustration: en person klättrar upp för en stege ovan molnen  och tänder en stjärna på himlenStudieförbundet Bilda har inlett ett samarbete med tidningen Dagen kring Dagengalan där vi delar ut det nyinstiftade Bildas folkbildningspris.

Studieförbundet Bilda har inlett ett samarbete med tidningen Dagen kring Dagengalan där vi delar ut det nyinstiftade Bildas folkbildningspris. Nomineringen är öppen till och med den 19 september 2021. 

Nu finns möjlighet att nominera till Bildas folkbildningspris, som delas ut på Dagengalan i Pingstkyrkan i Örebro den 20 november 2021. Nomineringen är öppen till och med den 19 september 2021.  

Priset är nyinstiftat och ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.   

 – Med det här nyinstiftade priset vill vi uppmärksamma de människor som bidrar till att skapa mötesplatser, gemenskap och möjligheter för bildning och kultur. Vi vill lyfta fram eldsjälarna som skapar förutsättningar för människor att tillsammans söka kunskap, skapa fritt och utvecklas och forma samhället, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.  

Kriterier En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.  

En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller  varit nyskapande i att bedriva folkbildning.  

En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.  

Ideella och arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.  

 

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund