2022-01-17 09:31Pressmeddelande

Nina Palm ny direktor på Bildas studiecenter i Jerusalem

Nina Palm - Direktor för Swedish Christian Study Centre i Jerusalem
Foto: Magnus StenbergNina Palm - Direktor för Swedish Christian Study Centre i Jerusalem Foto: Magnus Stenberg

Nina Palm är från 1 januari 2022 ny direktor på Studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem. Hennes resa dit började egentligen för ganska precis 25 år sedan. Nu ser hon fram emot att vara med och utveckla centret utifrån de förutsättningar och omständigheter som gäller nu. 

Nina kommer ursprungligen från Hälsingland men bor sedan många år i Malmö. Under sin första tid som direktor för Jerusalemcentret kommer hon på grund av reserestriktionerna att ha Bildas kontor i Malmö som sin arbetsplats. Så snart det blir möjlighet kommer hon flytta till Jerusalem. 

Jag ser verkligen fram emot att komma på plats och att få möta människorna i studiecentrets stora kontaktnät. Ser fram emot lära mig om hur situationen ser ut just nu, hur pandemin har påverkat livet där och hur vi kan öppna vår verksamhet igen. 

Nina Palm har tidigare arbetat på Studieförbundet Bilda under många år, bland annat som regionchef. Efter 12 år i andra uppgifter kommer hon nu tillbaka. Kontakten med Bilda och studiecentret i Jerusalem sträcker sig många år tillbaka. För 25 år sedan blev hon resepedagog, vilket inneburit att hon har ansvarat för en lång rad studieresor i Bildas regi. 

Centret har för mig varit en livsnerv i mitt arbete som folkbildare. I Jerusalem möts så mycket av religion, historia och nutid. Genom studiecentrets nätverk kan så många möten ordnas med människor i olika miljöer och sammanhang. Här är inte minst religionsmötet alltid relevant. 

Med tanke på det aktuella läget kring coronapandemin är det inte aktuellt för Bilda att arrangera några studieresor under de första månaderna under 2022. Förhoppningen är att kunna genomföra några inplanerade resor senare i vår, med grupper från folkhögskolor som Bilda samarbetar med.  

Men redan med start nu i vinter kommer återkommande webbinarier och andra typer av digitala mötesplatser ordnas, en verksamhet som utvecklats under de senaste två åren. 

Senare under året hoppas vi att den ordinarie verksamheten med studieresor kan komma igång igen, säger Nina Palm 

Nina Palm efterträder Lars-Inge Claesson som efter fyra år som direktor för studiecentret i Jerusalem nu har gått i pension. Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Magnus Stenberg
Verksamhetsutvecklare Mellanöstern, förbundskansliet
Magnus Stenberg
Nina Palm
Direktor SCSC
Nina Palm
Direktor för Bildas studiecenter i Jerusalem