2021-07-08 07:10Pressmeddelande

Nina Palm ny direktor på Bildas studiecenter i Jerusalem

Bildas studiecenter i Jerusalem - Swedish Christian Study CentreBildas studiecenter i Jerusalem - Swedish Christian Study Centre

Nina Palm blir ny direktor på Bildas studiecenter i Jerusalem. Hon är för närvarande verksamhetschef inom Hassela Solidaritet i Malmö. Hon har tidigare haft flera tjänster inom Studieförbundet Bilda. senast, fram till 2010, som chef för dåvarande regionen Bilda Syd.

Nina har en akademisk examen i religionsvetenskap, med islamologi som särskild profil. Hon har en lång erfarenhet som resepedagog i Bilda och sitter sedan flera år i regionstyrelsen i Bilda Sydväst.

– Vi är glada att Nina med sin kunskap och breda erfarenhet går in i rollen att leda den fortsatta utvecklingen av Bildas studiecenter i Jerusalem. Med centret som utgångspunkt kan Bilda bedriva ett folkbildningsarbete här i Sverige som berör en lång rad frågor med stor aktualitet, som möten mellan religioner och politiska intressen, säger Magnus Stenberg på Bilda.

– Med de kristna kyrkorna som utgångspunkt får vi som gäster i vad som ibland beskrivs som Det heliga landet delta i ett bildningsarbete som är unikt i sitt slag, fortsätter Magnus Stenberg.

På grund av pandemin genomför Bilda för närvarande inga studieresor till Israel och Palestina, men planerar för att återuppta den delen av verksamheten så snart som möjligt. Däremot fortsätter folkbildningsarbetet, med webbinarier, studiecirklar och nya studiematerial.

Nina Palm tillträder tjänsten i Jerusalem vid årsskiftet och efterträder då Lars-Inge Claesson som går i pension.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Magnus Stenberg
Verksamhetsutvecklare Mellanöstern, förbundskansliet
Magnus Stenberg