2018-05-03 07:30Pressmeddelande

​Nätverket Föräldrar emellan inbjuder till inspirationskväll: Förälder – en resurs för sina barns språk-, läs- och skrivutveckling

null

Skolan är full av språkliga utmaningar. Vi vill rikta fokus på hur du som förälder kan finnas som en resurs för ditt barn i detta.  Hur du kan stötta i språk-, läs- och skrivutveckling. Kvällen innehåller följande delar:

  • Läs- och skrivutveckling.
  • Läsandets betydelse för att utveckla språket.
  • Hur kan biblioteket vara en resurs när det gäller barns språk- och läsutveckling?
  • Vad kan biblioteket stötta med när läsningen inte går som på räls?

Föräldrar emellan är ett nystartat nätverk för kunskap och inspiration i uppgiften som förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn. Föräldrar emellan erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap. Nätverkets målsättning är att arrangera fyra till fem temakvällar och mötesplatser per år. Nätverket består av följande aktörer: Elevhälsan i Kumla, Familjens hus i Kumla, Barnavårdscentralen i Kumla, Kyrkorna i Kumla, Rädda Barnen Sydnärke, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Kumla kommun.

Susanne Sandholm, Elevhälsan:
Viktigt att medverka med stöd och kunskap så att vi främjar en god och trygg uppväxt för våra barn. Jag gillar tanken på att vi tillsammans ser till Kumlas föräldrar. Vi når ut där föräldrar finns på fritiden, i skolan, kyrkan. Vi alla som arbetar med barn och unga har ett stort ansvar att hitta arenor där vi kan samverka med föräldrar.

Tomas Höglund, Pingstkyrkan (inititativtagare):
Konsten att vara förälder handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och dåligt samvete. Genom föräldrar emellans inspirationskvällar vill vi från Pingstkyrkan bidra till att ge Kumlas föräldrar bra verktyg i sitt föräldraskap.


Vid frågor kontakta:

Tomas Höglund
Pastor, Pingstkyrkan Kumla
tomas.hoglund@pingst.se070-852 70 80

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.